Biostatistiker

Biostatistiker

Arbetsbeskrivning

Vid Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) bedrivs världsledande forskning inom åldrande, demens, epidemiologi och vårdvetenskap.

Forskningen sträcker sig från grundforskning på molekyl- och cellnivå till kliniska studier och forskning på samhällsnivå. Vid NVS genomför cirka en tredjedel av KI:s studenter sin utbildning på grund- och avancerad nivå. Institutionen med cirka 450 anställda och en omsättning på 497 miljoner år 2019, består av sju sektioner och finns på Campus Flemingsberg och Campus Solna.

Aging Research Center (ARC), en sektion inom NVS, finns på KI Campus Solna, Stockholm. ARC är en multidisciplinär forskningsmiljö med tre enheter (medicin, psykologi och socialgerontologi). Centret har omkring 75 anställda och har ett stort fokus på forskning med tillgång till unika forskningsresurser såsom stora longitudinella studier och nationella register.

Vill du bidra till medicinsk forskning av toppkvalitet?
Din roll
Vi utlyser två tjänster som biostatistiker för två olika projekt:

- 1) Mönster av multimorbiditet hos äldre människor. Karolinska Institutet kommer att bidra till två EU-finansierade projekt med start under senvåren 2021: AFFIRMO (Atrial fibrillation integrated approach in frail, multimorbid and polymedicated older people) och I-CARE4OLD (Individualized care for older persons with complex chronic conditions in home care and nursing homes). Karolinska Institutets engagemang kommer att fokusera på att identifiera och validera kliniskt meningsfulla mönster av multimorbiditet för att förbättra vården och livskvaliteten för äldre vuxna.

https://ki-su-arc.se/eu-grant-to-davide-liborio-vetrano-for-two-research-projects/

Projektansvarig: Biträdande lektor Davide L. Vetrano

- 2) Nationell E-infrastruktur för åldrandeforskning (NEAR – National E-infrastructure for Aging Research). NEAR är en nationell infrastruktur som omfattar 15 databaser som härrör från longitudinella kohortstudier i olika geografiska områden i Sverige skapad av Karolinska Institutet och fem andra svenska universitet. NEARs ultimata syfte är att underlätta forskning på åldrandet i Sverige, främja internationellt samarbete och öka kvaliteten och effekten av vetenskaplig forskning. NEAR kommer att bidra till att identifiera hållbara interventionsstrategier för att uppnå bättre äldreomsorg och hälsa hos äldre.

https://www.near-aging.se/

Projektansvarig: Professor Laura Fratiglioni

Vetenskaplig samordnare: Forskare Debora Rizzuto

Huvudfokus för båda tjänsterna är att ge projektens forskare biostatistiskt och epidemiologiskt stöd. Primära arbetsuppgifter inkluderar: 1) Arbete som medlem i ett forskarteam/studieteam för att tillhandahålla lämpliga statistiska indata vid utformning, genomförande och analys av studier; 2) Delta i utvecklingen av åtgärder och procedurer för harmonisering, rengöring och hantering av statistiska uppgifter; 3) Behandla stora mängder data för statistisk modellering och grafisk analys; 4) Delta i utarbetandet av skriftliga och muntliga rapporter som sammanfattar analysen av data, tolkar resultaten och ger slutsatser och rekommendationer.

Vem är du?
Vi söker dig som har den bakgrund som krävs och förmågan att arbeta i ett tvärvetenskapligt team, vara självständig och kunna ta initiativ samt hitta lösningar. De sökande måste också ha goda organisatoriska färdigheter, ha ett öga för detaljer och ha god kommunikationsförmåga.

Erforderliga kunskaper, färdigheter och förmågor

- Examen i statistik, biostatistik, epidemiologi eller relaterade områden.
- Arbetslivserfarenhet inom dataanalys företrädesvis inom forskningsområdet åldrande.
- Kunskap om statistisk programvara (t.ex. SAS, Stata, SPSS, R, M-plus).
- Styrkta programmeringsfärdigheter med kunskaper om STATA, R eller SAS.
- Utmärkta datavisualiseringsfärdigheter.
- Utmärkta kunskaper av datareduktionstekniker (t.ex. klusteranalys, PCA, faktoranalys etc.).
- Erfarenhet av dataharmonisering av multipla datasets
- Utmärkt skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga.
- Flytande i engelska, både skriftligt och muntligt.

Meriterande kunskaper, färdigheter och förmågor

- Förmåga att arbeta i en miljö som är inriktad på samverkan med forskare med olika kvantitativ och klinisk bakgrund.
- Intresse för professionell utveckling inom biostatistik uppskattas.

Vad erbjuder vi?
En kreativ och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet även en statlig myndighet. Det innebär att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal, generös semester och en bra tjänstepension. Du får träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar och får ersättning för läkarvård.

Tjänsterna är på två år men möjlighet till förlängning.

Placering: Solna

https://ki.se/nvs

https://ki-su-arc.se/Ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast den 17 juni.

Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker med du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet. 

Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.

Vill du göra skillnad – och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss

Sammanfattning

Liknande jobb


16 september 2021

15 september 2021

Postdoktor i genetik och funktionella studier inom neuropsykiatri

Postdoktor i genetik och funktionella studier inom neuropsykiatri

14 september 2021

Senior Scientist - Mechanistic & Structural Biology

Senior Scientist - Mechanistic & Structural Biology

13 september 2021