Biståndshandläggare

Biståndshandläggare

Arbetsbeskrivning

I Staffanstorp finns många kreativa tankar och idéer om hur vi vill utveckla vår kommun i framtiden – och viljan och förmågan att förverkliga detta! Staffanstorp är en ung och expansiv kommun med ca 26 000 invånare, ett utmärkt näringslivsklimat och attraktiva boendemiljöer. Våra ca 1200 anställda arbetar för att skapa en högkvalitativ service, trygghet och livskvalitet för våra invånare. I Staffanstorps kommun tänker vi utanför ramarna och långsiktigt.

OMSORGSFÖRVALTNINGEN
Omsorgsförvaltningen ansvarar för insatser till äldre, sjuka och funktionshindrade. En stor del av omsorgsverksamheten i kommunen utförs av privata företag enligt LOU eller LOV, och regleras av avtal. De verksamheter som drivs av kommunen finns samlade i en avdelning.

MYNDIGHETSENHETEN
Myndighetsenheten inom Omsorgsförvaltningen är en enhet som handlägger, utreder och beslutar om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt färdtjänstlagen. Till myndighetsenheten hör också avgiftshandläggare, SVU-planerare samt funktion för förebyggande arbete med anhörigstödsamordnare och Silviasjuksköterska.ARBETSUPPGIFTER
Omsorgsförvaltningen söker biståndshandläggare till myndigheten för äldre och funktionshindrade. Myndigheten ansvarar för utredning och beslut enligt SoL, LSS, Ftj samt Rftj.

Som handläggare ska du på ett rättssäkert sätt, utreda, bedöma och fatta beslut utifrån aktuell lagstiftning samt följa upp fattade beslut. Arbetet utgår ifrån ett helhetsperspektiv kring den enskilde och med dennes behov i centrum. Arbetet innebär omfattande kontakter med såväl den enskilde som med anhöriga, andra myndigheter och vårdgivare. I dessa kontakter är det viktigt att ge korrekt och tydlig information om insatser/bistånd. Staffanstorps kommun har kundval inom hemtjänst och särskilt boende, vilket innebär att den enskilde kan välja mellan olika utförare. För dig som biståndshandläggare medför det ett ansvar för en tydlig och objektiv information och vägledning i valet av utförare.

Myndigheten dokumenterar i verksamhetssystemet Lifecare och använder IT-systemet Mina planer i vid utskrivning från slutenvården.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan jämförbar högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig. Du ska ha goda kunskaper inom aktuell lagstiftning och erfarenhet från myndighetsutövning inom äldre- och funktionshinderområdet. Tjänsten som Biståndshandläggare är huvudsakligen inriktad mot personärende med kognitiv sjukdom/ demenssjukdom, varför vi gärna ser att du har erfarenhet av målgruppen. Meriterande är om du har vidareutbildning till Silvia Biståndshandläggare.

Arbetet kräver att du har ett professionellt förhållningssätt och förmåga till empati.

Rollen som biståndshandläggare ställer krav på att du är serviceinriktad, strukturerad, har god samarbetsförmåga samt personlig mognad. Vi söker dig som har ett stort engagemang och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett självständigt sätt. Du har god förmåga att arbeta med komplexa frågeställningar, samt har lätt för att uttrycka dig tydligt på god svenska i såväl tal som skrift. Vidare kan du skapa och bibehålla goda kontakter såväl externt som internt. B-körkort är ett krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.ÖVRIGT
En löpande urvalsprocess kan komma att användas och vi kan komma att anställa innan ansökningstiden löpt ut. Så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Staffanstorps kommun gå till: www.staffanstorp.se/jobb-och-foretagande/jobbahososs/

Staffanstorps kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Inför rekryteringsarbetet har Staffanstorps kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Du som bor och jobbar i Staffanstorps kommun har möjlighet att även arbeta som deltidsbrandman. Hör av dig till oss på Räddningstjänsten via kommunens växel om du är intresserad av detta.

Sammanfattning

Liknande jobb


1 december 2022

1 december 2022

1 december 2022

Biståndshandläggare Sandvikens kommun

Biståndshandläggare Sandvikens kommun

1 december 2022