Biståndshandläggare - SVPL-teamet

Arbetsbeskrivning

ARBETSUPPGIFTER Svpl- teamet ingår som en del i Myndighetsfunktionen inom vård- och omsorgsförvaltningen. Teamet omfattat sex tjänster och består av biståndshandläggare, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. Biståndshandläggarna i teamet svarar för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen och för överföring av information till kommunens hemvårdsenheter/privata utförare för patienter som bedöms utskrivningsklara från sjukhuset. Delta i metodutveckling, utveckling av rutiner och samverkan. KVALIFIKATIONER Socionomexamen eller examen från högskolans sociala omsorgslinje samt minst 2 års praktisk erfarenhet av biståndshandläggning. Erfarenhet av processen samordnad vårdplanering är meriterande. Tjänsten kräver god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, intresse för admnistration och dokumentation, god samarbetsförmåga och flexibilitet. Vi använder oss av procapita som vårt dokumentationssystem och vi ser gärna att du har erfarenhet av detta.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010