Biståndshandläggare/LSS-handläggare

Biståndshandläggare/LSS-handläggare

Arbetsbeskrivning

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.

Vill du vara delaktig i att fortsätta utveckla världens bästa team?


Tillsammans med fokus på medborgarens behov!

På myndighetsenheten arbetar handläggare som har ansvar för beslut enligt SoL (Socialtjänstlagen), LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) och bostadsanpassning (Lagen om Bostadsanpassning) samt en boendeprioriterare som ansvarar för anvisning av boende och korttider enligt SoL och en barn- och ungdomskoordinator. Myndighetsenheten ansvarar även för det förebyggande arbetet, mötesplatser, anhörigstöd, uppsökande verksamhet, frivillig- och volontärsamordning, hälsa- och träning samt socialt innehåll och kultur i vården.

Myndighetsenheten består av tre enheter. Enhet 1 har idag 18 medarbetare, enhet 2 har 16 medarbetare och enhet 3 har 19 medarbetare.

På enhet 2 ska nu en tjänst tillsättas som LSS-handläggare för personlig assistans vilket innebär en fantastik möjlighet för din personliga utveckling och ett otroligt stöttande och kompetent team att arbeta med! På enhet 2 handlägger vi alla ansökningar gällande LSS-insatser, socialpsykiatri enligt SoL, hemtjänst enligt SoL för personer under 65 år samt ansökningar om bostadsanpassningsbidrag, BAB.

Välkommen med din ansökan!

ARBETSUPPGIFTER
Som LSS-handläggare för personlig assistans har du självständigt ansvar för handläggning, uppföljning och utvärdering av insatsen personlig assistans enligt LSS inom omsorgsförvaltningen. Du samarbetar och kommunicerar dels med funktionsstöd som verkställer insatsen samt med ett flertal externa anordnare. Du är underställd enhetschefen som du kommer att ha närhet till.

Dina arbetsuppgifter innebär att utreda enskild medborgares rätt till insatsen personlig assistans. Dokumentation sker i Life Care. Som LSS-handläggare på enheten förväntas du utöver de förekommande arbetsuppgifterna som handläggare också att bidra till en hög kvalitet med god rättssäkerhet. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och en fin teamkänsla utifrån kommunens värdegrund: medborgarvärde, delaktighet, öppenhet och glädje. Vi vill att medarbetarna får ansvar och ges möjligheter att anta utmaningar.

Som LSS-handläggare är du delaktig i utvecklingsarbete genom arbetsgrupper samt ansvars- och specialistområden. I arbetsgruppen finns en blandning av stor erfarenhet och ny kompetens med en vilja att stötta och hjälpa sina kollegor.


KVALIFIKATIONER
Du som söker har examen från socionomprogrammet, sociala omsorgsprogrammet eller annan högskola/universitetsutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och lämplig för tjänsten. Vi vill att du har erfarenhet av handläggning enligt LSS och erfarenhet av handläggning av personlig assistans alternativt assistansersättning. Har du erfarenhet av handläggning enligt SoL är det meriterande. Du har goda kunskaper i för området gällande lagstiftningar.

Då kommunikation och dokumentation är en stor del i ditt arbete kan du formulera dig väl i tal och skrift. Du hanterar digitala verktyg i ditt dagliga arbete och har du erfarenhet av arbete i Life Cares handläggarportal och Procapita är det meriterande. Du som söker till oss har B-körkort för manuell växellåda för att enkelt kunna ta dig runt i kommunen vid behov.

Som person är du självständig, utvecklingsinriktad, ansvarsfull och har lätt för att samarbeta. Du ska även ha god beslutsförmåga, vara analytisk och duktig på att själv söka kunskap. Du bör vara nyfiken på att både utveckla dina egna arbetssätt samt att ta med enheten på dess fortsatta utvecklingsresa gällande de olika processer som vi arbetar med.


ÖVRIGT
Omsorgsförvaltningens verksamhet riktar sig till äldre och personer som har behov av funktionsstöd samt till personer med behov av hemsjukvård. Verksamheten är funktionsindelad i fyra verksamhetsområden: stöd i ordinärt boende, stöd i vård- och omsorgsboende, hälso- och sjukvård samt funktionsstöd. I förvaltningen finns också myndighetsenheten, riksgymnasiet och hjälpmedelscentrum i Östra Skåne.

I Kristianstads kommun tillämpar vi heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Vi tillämpar också rökfri arbetstid.

Har du skyddade personuppgifter skickar du in din ansökan via post märkt med titel och referensnummer. Du kan också lämna din ansökan på Rådhus Skåne. Har du frågor kan nå oss via växeln 044-13 50 00.

Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93 eller via länken https://zero.comaround.com/sv-se/.

Sammanfattning

Liknande jobb


Biståndshandläggare Äldreomsorg

Biståndshandläggare Äldreomsorg

7 oktober 2022

7 oktober 2022

Biståndshandläggare

Biståndshandläggare

7 oktober 2022

6 oktober 2022