Biträdande enhetschef 18-24- är du den vi söker!

Biträdande enhetschef 18-24- är du den vi söker!

Arbetsbeskrivning

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Socialförvaltningen i Lund arbetar med att barn och unga ska få en så bra uppväxt som möjligt. Det handlar om hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Vi har också många stödinsatser för vuxna med missbruksproblematik eller psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av försörjningsstöd eller arbetsmarknadsåtgärder samt flyktingar.Om oss

Är du den vi söker!

18 till 24-enheten arbetar för att stödja de unga vuxna vi möter i riktning mot ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar.

Behoven varierar utifrån deras specifika livssituation. Inom enheten har vi samlat olika kompetenser inom försörjningsstöd, arbetsmarknadsfrågor, utredning av övrigt bistånd samt öppenvårdsinsatser för målgruppen 18 till och med 24 år. Visionen är att socialtjänsten genom ett nära samarbete och helhetssyn skall samla de olika kompetenser som behövs utifrån den unga vuxnas behov och därmed ge brukarna det stöd de behöver med självständighet som mål.  

Arbetsuppgifter

Den biträdande enhetschefen har i uppdrag att verka för enhetens alla olika delar, men särskilt fokus kommer att ligga på försörjningsstöd och arbetsmarknadsfrågor. Biträdande enhetschef är beslutsfattande enligt delegationsordning och ställföreträdare vid enhetschefs frånvaro.

De båda enhetscheferna och den biträdande enhetschefen har ett gemensamt ansvar att leda och fördela arbetet samt driva och utveckla 18 till 24-enheten. Det är enhetscheferna som har budget- och personalansvar för enheten men delar ansvaret för verksamheten med biträdande enhetschef.

Som biträdande enhetschef ska du:

- stå för det vardagsnära ledarskapet- stödja, vägleda och fördela det dagliga arbetet inom enheten.

- ge handledning och metodstöd i enskilda ärenden samt ansvara för ärendegenomgångar för arbetsmarknadskonsulenterna och socialsekreterarna påförsörjningsstöd.

- inspirera och entusiasmera och vara en trygg person för medarbetarna.

- stödja enhetschefen i utvecklings- och förbättringsarbete.

- löpande följa arbetsbelastning och ärendeflöde inom enheten.

- hålla dig uppdaterad kring aktuell lagstiftning och forskning och förmedla viktiga förändringar till övriga medarbetare.

- vara introduktionsansvarig på enheten och tillsammans med chefsstöd introducera och agera som mentor till nyanställda på enheten.

- arbeta rådgivande och konsultativt gentemot samarbetspartners.

I gengäld får du en kompetent och nyfiken arbetsgrupp och möjlighet att tillsammans med två samarbetsorienterade och engagerade enhetschefer bygga på den samverkan med brukaren i fokus som ska genomsyra enhetens arbete. Du kommer in i en spännande utvecklingsprocess med stort fokus på delaktighet och självförsörjning utifrån brukarens förmågor. Du får möjlighet att, i dialog med medarbetare och kollegor, lägga upp det dagliga arbetet på ett sätt som du anser klokt utifrån verksamhetens behov.

Vi söker dig som

Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning. Du bör ha kunskap om och intresse för området och känna till regelverk av betydelse för uppdraget, främst socialtjänstlagen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att ha jobbat i vardagsnära arbetsledning såsom exempelvis biträdande enhetschef, samordnare eller 1:e socialsekreterare.

Som ledare är du tydlig och kommunikativ med förmåga att göra rätt avvägningar kring uppdragets behov av stabilitet kontra utveckling. Du är en samarbetsorienterad och prestigelös person med god självkännedom och genuint intresse för målgruppen. Vi ser även att du har förmåga att med entusiasm och intresse för uppdraget skapa engagemang för det utvecklingsarbete som enheten befinner sig i.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Socialförvaltningen
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 21 maj 2021
  • Ansök senast: 4 juni 2021

Postadress

Storgatan 13
Mellerud, 46480

Liknande jobb


Enhetschef, Enhet barn och ungdom, utredning

Enhetschef, Enhet barn och ungdom, utredning

24 september 2021

Enhetschef Vardagsnära stöd

Enhetschef Vardagsnära stöd

24 september 2021

Enhetschef

Enhetschef

24 september 2021

24 september 2021