Biträdande enhetschef till Åsbackaskolan och Birgittaskolan

Arbetsbeskrivning

Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Åsbackaskolan tar emot elever från hela Sverige som är döva eller har en hörselnedsättning i kombination med en intellektuell funktionsnedsättning och som följer grundsärskolans kursplaner och Birgittaskolan är en statlig specialskola för elever som är döva eller har en hörselnedsättning. Birgittaskolan tar emot elever från Dalarnas, Södermanlands, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län. De båda skolorna ligger dock på samma adress i Örebro och har mycket samarbete. För elever som inte kan dagpendla till skolan har skolorna tillgång till elevboende med personal dygnet runt under skoldagar.

Vi erbjuder våra elever en miljö som ger möjlighet till delaktighet och utveckling. Alla kan delta i det sociala samspelet, känna tillhörighet och utvecklas som individer i en tvåspråkig utbildning i teckenspråkig miljö.

Vi är cirka 110 medarbetare som arbetar på de båda skolorna alternativt på våra elevboenden.

Vi söker nu en biträdande enhetschef som ska arbeta dels med den dagliga driften av Åsbackaskolan och även ansvara för delar av Birgittaskolans verksamhet.


ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta som biträdande enhetschef i en tvåspråkig miljö, där kommunikationen sker på svenskt teckenspråk och svenska. Du kommer att ingå i ledningsgruppen för Åsbackaskolan och Birgittaskolan och ha både personalansvar och budgetansvar. Du kommer att ta ett självständigt ansvar för den dagliga driften på Åsbackaskolan och för ett team på Birgittaskolan och samråda med rektor och ytterligare två biträdande enhetschefer. I uppdraget ingår också ett arbetsmiljöansvar. I dina arbetsuppgifter ingår att möta representanter från elevernas hemkommuner och även andra nätverk kring eleverna.

På skolan finns även elevboende för vissa elever och därmed ställs det krav på samarbetsförmåga med både personal på elevboendet och med andra yrkesgrupper kopplade till elevens skoldag.


KVALIFIKATIONER
Ska krav:
• Du har lärarutbildning eller annan likvärdig utbildning där pedagogik och didaktik ingår
• Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och kunna tillämpa dem
• Du har god kännedom om utbildningsväsendets organisation och styrning
• Du är van att självständigt ta beslut och verkställa dessa inom givna ramar
• Du har erfarenhet och intresse för skolutveckling
• Du är van att arbeta i olika nätverk
• Du ska ha goda kunskaper i svenska språket och kunna uttrycka dig väl i skrift.

Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av att leda pedagogisk verksamhet
• Har erfarenhet av att leda fritidshemsverksamhet
• Har genomgått den statliga rektorsutbildningen. Om du inte har gått den förväntas du göra det.
• Har arbetat med elever i behov av särskilt stöd
• Har erfarenhet av att ha undervisat eller arbetat med grundsärskolans kursplaner.
• Har utbildning för och erfarenhet av arbete med elever som är döva eller hörselskadade
• Kan svenskt teckenspråk, och om du inte kan svenskt teckenspråk så ska du ha ett starkt intresse av att vilja lära dig, och vi tar ansvar för att du får lära dig språket.
• Har erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt kvalitetsarbete.


Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor som:
• God dialog och samarbete med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare
• Helhetsperspektiv på skolans verksamhet
• Initiativförmåga
• Flexibilitet

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vi tillämpar 6 månaders provanställning.


ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Kontaktpersoner på detta företaget

Birgitta Eriksson
010-473 60 56
Eva Jeppesen, SEKO

bitr.adm.chef Gunnar Bratt
010-473 60 52
SACO-S Åke Nilsson
010-473 60 54
OFR/S Ritvaleena Ratilainen
010-473 50 21
Bitr enhetschef Birgitta Eriksson
010-473 60 56

Sammanfattning

Postadress

Box 1100
Härnösand, 87129

Liknande jobb


Biträdande rektor Gymnasiet

Biträdande rektor Gymnasiet

17 december 2020

Assistant Principal

Assistant Principal

17 december 2020

16 december 2020