Biträdande enhetschef till dagverksamhet

Biträdande enhetschef till dagverksamhet

Arbetsbeskrivning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är beläget i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och med tillgång till flera strandbad.

Våra 1 600 medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet med våra invånare i fokus.

Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av mod, respekt, tydlighet och hjälpsamhet. För att nå dit krävs ett nära ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och tydlighet samt att du som medarbetare bidrar med ett aktivt medarbetarskap.Biträdande enhetschef sökes till Utförarenheten socialpsykiatri/missbruk och daglig verksamhet

Arbetsplatsbeskrivning

Vuxenavdelningen skapar en ny enhet som präglas av nytänkande, kreativitet och ett klientnära arbete.

Inom enheten finns öppna verksamheter samt biståndsbedömda dagliga verksamheter för målgrupper inom funktionsnedsättning, socialpsykiatri och missbruk. Inom den nya enheten finns även boendestödjare. Syftet med enheten är att skapa ökad samverkan och positiva synergieffekter mellan de olika verksamheterna samt att skapa större möjligheter för våra medborgare och klienter att få ett riktat och tidigt socialt stöd.


Arbetsbeskrivning

Utförarenheten socialpsykiatri/missbruk och daglig verksamhet kommer att innefatta:


- Kompassen (öppen verksamhet aktivitet socialpsykiatri)

- Astrakan (biståndsbedömd daglig verksamhet grupp och individ LSS)

- Affären (biståndsbedömd daglig verksamhet försäljning/skapande LSS)

- Vistet (öppen daglig verksamhet missbruk/hemlöshet/samsjuklighet)


Vi söker Dig som vill arbeta i en ledande position som biträdande enhetschef, där Du aktivt kommer att arbeta med förebyggande arbete samt utvecklingsarbete. Inom Ditt uppdrag som biträdande enhetschef kommer Du ha ett operativt ansvar inom de olika verksamheterna samt personalansvar för de medarbetare som arbetar där. Du förväntas arbeta nära dina engagerade medarbetare och vara lyhörd för de behov som finns i stadsdelen hos våra medborgare som söker stöd inom ovanstående verksamheter. Du skall vara samverkansorienterad inom vår förvaltning, inom Stockholms stad samt med civilsamhället och andra externa aktörer. 

Du behöver vidare ha ett genuint intresse för våra medborgares samt klienters stödbehov inom målgrupperna funktionsnedsättning, socialpsykiatri samt missbruksproblematik. Du ska även ha god kunskap om praktiskt förändring- och förbättringsarbete samt innovativ förändringsmetodik, t ex tjänstedesign.

Du kommer delta i enhetens ledningsgrupp och kommer att arbeta nära de andra cheferna inom enheten samt i samverkan med de andra enheterna inom förvaltningen.

Kvalifikationer

Vi söker Dig som har socionomexamen och bred erfarenhet av kvalificerat utvecklingsarbete inom socialt arbete, gärna inom något eller flera områden gällande missbruk, socialpsykiatri och/eller funktionsnedsättning.
 
Du behöver som biträdande enhetschef vara kommunikativ i ditt ledarskap och ha förmågan att inspirera till ett utvecklingsinriktat klientfokuserat arbete.

Du behöver vara tydlig och engagerad i din roll som ledare och främja för nytänkande och kompetensutveckling hos dina medarbetare.

Vidare vill vi att Du i ditt arbete ser till hela verksamhetens behov och dess möjligheter till samverkan inom olika områden inom socialt stöd.

Genom Din helhetssyn skall du ha förmågan att kunna arbeta förebyggande inom ovanstående verksamheter och kunna driva ett hållbart och målinriktat förändringsarbete. Det är meriterande om Du har arbetat med förändringsarbete med påvisad organisatorisk effekt.  

Vi ser gärna att Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation samt erfarenhet av myndighetsutövning.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid Dina personliga egenskaper. Urval och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.

Vi erbjuder dig:

- flextid
- sommar- och vinterarbetstid
- möjlighet till semesterväxling
- friskvårdsbidrag (för närvarande om 5000 kr/år) och friskvårdstid
- förmånligt årskort till Stockholms stads simhallar inklusive gym
- chefs- och ledarskapsutbildningar, handledning och andra kompetenshöjande insatser
- ett stort chefsnätverk inom förvaltningen och inom staden.

Läs gärna mer om https://jobba.stockholm/formaner/       

Läs mer om hur det är att vara en del avhttps://jobba.stockholm/att-jobba-har/  

Varmt välkommen med din ansökan!

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


25 september 2023

Enhetschef område Barncentrum, MiniMaria & ungdomshälsan

22 september 2023

Enhetschef inom verksamhet funktionsnedsättning

Enhetschef inom verksamhet funktionsnedsättning

22 september 2023