Biträdande forskare vid avdelningen för pediatrik

Biträdande forskare vid avdelningen för pediatrik

Arbetsbeskrivning

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen vid avdelningen för pediatrik tillhör institutionen för kliniska vetenskaper vid medicinska fakulteten.

Här bedrivs idag grundforskning om mekanismer bakom njursjukdomar. Forskargruppen består av forskargruppsledare professor Diana Karpman, tre disputerade forskare, tre doktorander, en mastersstudent och en forskningsingenjör.

Vi söker nu en driven och erfaren biträdande forskare inom pediatrik som stöd i projektet.
Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med
varandra.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Arbetsuppgifterna består av laborativ grundforskning in vitro. I anställningen ingår arbete med avancerad mikroskopering, immunologiska metoder, lipidextraktion från cellmembran, patientprover, koagulationsanalyser, blodceller, dess isolering och migration, cellodlingar, arbete med bakterier och deras virulensfaktorer. Uppgifterna inkluderar även arbete med extracellulära vesikler.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Doktorsexamen i relevant ämnesområde.
- Genomgången kurs i avancerad mikroskopi.
- Erfarenhet av självständigt laboratoriearbete.
- Kurs/utbildning i Structured Illumination Microscopy.

Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet av/deltagande i kongresser inom bakteriell patogenes och extracellulära vesikler. 
- Arbete med avancerad mikroskopi så som: Structured Illumination Microscopy, confokalmikroscopi och elektronmikroscopi.
- Arbete med lipidextraktion, proteinextraktion och proteinanalys såsom enzyme-linked immunosorbent assay, mass spectrometri och immunoblot.
- Arbete med framrening och karakteriseringsmetoder för extracellulära vesikler så som ultracentrifugering och karakteriseringsmetoder såsom nanoparticle tracking analys, flodescytometri och elektronmikroskopi.
- Erfarenhet av cellodling och framrening av olika blodceller.
- Arbete med cellmigration, trombocytaggregometri och koagulationsmetoder. 

Vetenskaplig skicklighet är det främsta anställningskriteriet. Vid utvärderingen kommer
forskningsprofil, erfarenhet och kunskap att beaktas.

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning under 6 månader med omfattningen 100 procent med
tillsättning den 1 januari 2022 (eller enligt överenskommelse).

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av
examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner på detta företaget

Hindrik Mulder
+46 40 39 10 23
Paul Franks
+4640391149
Rebecka Forslund, personalsamordnare
+46 40 391054
Mats Roxendal, adminstrativ chef
+46 70 874 85 90
Marju Orho-Melander
+4640391210
Anette Agardh
+4640391338
Emmy Heidenblad
+4646176653
Mattias Belting/professor
+46 46 17 85 49
Göran B Jönsson/docent, forskargruppsledare
046 222 14 44
Adam Linder/docent, handledare
046 17 11 30

Sammanfattning

Besöksadress

BMC F13
None

Postadress

BMC F13
Lund, 22184

Liknande jobb


Biträdande forskare (deltid)

Biträdande forskare (deltid)

18 januari 2022

Biträdande forskare vid avdelningen för infektionsmedicin

Biträdande forskare vid avdelningen för infektionsmedicin

18 januari 2022

Associate Researcher

Associate Researcher

18 januari 2022