Biträdande professor hållbar utvinning och återvinning

Biträdande professor hållbar utvinning och återvinning

Arbetsbeskrivning

- av metaller i en cirkulär ekonomi.

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Luleå tekniska universitet söker nu, som en del av WISE-programmet (Wallenberg Initiative Material Science for Sustainability) finansierat av Knut och Alice Wallenberg stiftelsen, en biträdande professor inom WISE Fellowship inom materialvetenskap med fokus på hållbarhet. Du som tillträder positionen kommer att vara en del av det nationella WISE forskningsprogrammet med möjlighet till interaktion med andra forskare och intressenter inom området. Startpaket för en WISE-fellow inkluderar finansiering för två doktorander och två postdoktorer.

Ämnesbeskrivning
Processmetallurgi omfattar hållbar utvinning av metaller ur primära och sekundära råmaterial baserat på såväl pyrometallurgiska som hydrometallurgiska metoder.

Forskningen är tänkt att bygga på existerande aktiviteter inom återvinning och utvinning av mineral och metaller vid Luleå tekniska universitet med ett fokus på holistisk modellering av mineral och metallflöden för ett hållbart materialnyttjande.

Uppgifter
Den huvudsakliga uppgiften är att etablera forskning i mineral och metallutvinning med ett systemperspektiv som täcker materialens livscykel. Som biträdande professor förväntas du stärka forskning och utbildning inom området och bidra med kompetens som kompletterar områdets nuvarande forskningsprofil. Befattningen inkluderar ansvar för forskning och handledning av doktorander såväl som att bidra till grundutbildning (civilingenjör, kandidat- och mastersprogram). Du förväntas utveckla nationella och internationella nätverk samt söka externa medel för att utöka forskningen.

Anställningen innebär följande:

- Ansvara för att etablera forskning inom området ”holistisk modellering av mineral och metallflöden för ett hållbart materialnyttjande”
- Bygga upp en forskargrupp som kan attrahera externa forskningsmedel efter de första fyra årens finansiering från WISE
- Handleda doktorander
- Arbeta med forskningsuppgifter (t.ex. leda och samverka i forskningsprojekt, kommunicera och disseminera forskningsresultat)
- Bidra i undervisning och kursutveckling i grundutbildning och Master-program
- Samverka med omgivande samhälle

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten.

För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande ha:

- uppvisat en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet och vetenskapliga bidrag motsvarande minst två doktorsavhandlingar
- verkat som självständig forskare, exempelvis via:
- forskningsrelaterade förtroendeuppdrag såsom som sakkunnig eller granskare
- erfarenhet av att i konkurrens sökt och beviljats externa medel för forsknings- och utvecklingsprojekt
- deltagit i nationella och/eller internationella forskningsprojekt och publicerat sig tillsammans med forskare i andra forskarmiljöer än den egna
- inneha erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och agerat som biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år, om det inte finns synnerliga skäl för annat
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper
- förmåga till samverkan med det omgivande samhället, exempelvis genom att
- tillgängliggöra ny kunskap för det omgivande samhället
- införliva samhälleliga behov i forsknings- och/eller utbildningssammanhang

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- vetenskaplig skicklighet inom hållbar återvinning och utvinning av mineral och metall med ett fokus inom systemmodellering.
- pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

- Dokumenterad erfarenhet och skicklighet inom området från befattningar i näringslivet
- Kunskap inom processmetallurgi, mineralteknik, mineralogi, termodynamik och återvinningssystem
- Erfarenhet inom modellering (exempelvis processmodellering baserat på termodynamik)
- Erfarenhet av komplexa mineral- och metallsystem

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning vid Luleå tekniska universitet i Luleå. För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

För ytterligare information kontakta professor och ämnesföreträdare i processmetallurgi Caisa Samuelsson 0920-49 1385, caisa.samuelsson@ltu.se eller biträdande professor Charlotte Andersson 0920-49 3682, charlotte.andersson@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 30 september 2022
Referensnummer: 2720-2022

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Luleå tekniska universitet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 1 juli 2022
  • Ansök senast: 30 september 2022

Liknande jobb


Professor i elkraftteknik

Professor i elkraftteknik

22 september 2022

22 september 2022

19 september 2022