Biträdande professor i ämnet strömningslära, område ekologiska flöden

Biträdande professor i ämnet strömningslära, område ekologiska flöden

Arbetsbeskrivning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 100 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.Forskningsämnet Strömningslära inom Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet (LTU) har under de senaste åren byggt upp en kompetens på området Ekologiska flöden. Det gäller främst med applikation till vattenkraft men gäller också områden såsom dagvatten och flöden i vattendrag, sjöar o hav med koppling till ekologi. Specifikt finns ny kunskap om verktyg för att studera flöden och vattennivåer i vattendrag och om interaktion mellan flödeshastigheter och fiskars beteende. Det är nu viktigt att denna kompetens stärks.

I gruppen av forskare vid Strömningslära på LTU finns idag cirka 20 seniorforskare och 16 doktorander som arbetar inom olika applikationsområden men ofta med liknande numeriska och experimentella verktyg. För att exemplifiera finns ett datakluster med 400 beräkningskärnor och ett modernt laboratorium ”The John Field Laboratory” där det finns ett antal avancerade laserbaserade mätutrustningar.

ÄMNESBESKRIVNING
Strömningslära omfattar strömning i porösa material, flerfasströmning och reologi kopplat till industriella tillverkningsmetoder, strömningsoptimering och strömningsdesign för energitekniska tillämpningar samt magnetohydrodynamik.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten ligger inom området ekologiska flöden. Främsta arbetsuppgifterna blir att ytterligare stärka och utveckla området på ämnet och institutionen och agera som handledare för ett par doktorander. Målet är vidare att utveckla en ny kurs inom området och att bidra till utvecklingen i andra relevanta kurser. Tjänsten innebär också att kommunicera med industri och samhälle och att tillsammans med kollegor söka medel för forskning. Tjänsten kan också innebära numeriska beräkningar mer generellt samt att sköta upplägg och service av datakluster.

BEHÖRIGHETSKRAV
Behörig att anställas som biträdande professor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som biträdande professor ska den sökande:

*varit verksam som självständig forskare, normalt under minst tre år efter avlagd doktorsexamen
*bedrivit nationellt eller internationellt erkänd forskning i samverkan med aktörer utanför det egna lärosätet samt uppvisat en forskningsprofil med tydlig progression efter avhandlingsarbetet. Här ingår en total vetenskaplig produktion som motsvarar minst två doktorsavhandlingar
*uppvisa dokumenterad erfarenhet av handledning på forskarutbildningsnivå och agerat som biträdande handledare för minst en doktorand under minst två år om det inte finns synnerliga skäl för annat
*uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och god samverkan med det omgivande samhället i utbildningssammanhang i syfte att bidra till utbildningens relevans och förberedelse för arbetslivet
*genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

BEDÖMNINGSGRUNDER
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
*vetenskaplig skicklighet
*pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder:
*Dokumenterad erfarenhet av forskning inom området Ekologiska flöden.
*Kunskap om numeriska verktyg för att studera flöden i vattendrag 1D-3D.
*Generell kunskap om numeriska verktyg för detaljstudier i 3D (CFD).
*Erfarenhet av att administrera datakluster.
*Erfarenhet av fältmätningar.
*Erfarenhet av att undervisa på svenska och engelska i kurser på såväl grundläggande nivå som avancerad nivå.
*Handledning av doktorander
*Visad förmåga av att attrahera externa forskningsanslag

INFORMATION
Tjänsten är en tillsvidareanställning som är placerad vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid universitetets campus i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor Staffan Lundström 0920-49 2392, staffan.lundstrom@ltu.se

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

ANSÖKAN
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Referensnummer: 3509-2020
Sista ansökningsdag: 4 december 2020

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Luleå tekniska universitet
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 13 november 2020
  • Ansök senast: 4 december 2020

Liknande jobb


26 januari 2021

Biträdande professor i sociologi

Biträdande professor i sociologi

25 januari 2021

Professor i offentlig konst

22 januari 2021