Biträdande professor i företagsekonomi med inriktning redovisning

Arbetsbeskrivning

Institutionen för handel och företagande, IHF, har drygt 40 anställda och inrymmer ämnen som företagsekonomi, industriell ekonomi, nationalekonomi, statistik och juridik. Undervisningen bedrivs i flera utbildningsprogram med särskilda profiler. Forskningen sker huvudsakligen i forskningsgrupper som sammantaget utgör en av Högskolans forskningsspecialiseringar – Framtidens företagande. IHF uppmuntrar vidare vetenskaplig och pedagogisk utveckling och förväntar sig att blivande kollegor delar utvecklingsintresset.

Anställningen är inom ämnet företagsekonomi som vid Högskolan i Skövde omfattar områden som internt och externt är kopplade till hur organisationer, såväl privata och offentliga, effektivt och hållbart hanterar sina villkor och resurser. Området utvecklar kunskap och färdigheter för att analysera, förstå och hantera organisationers utmaningar, möjligheter och lösningar.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara forskning och undervisning, men även samverkan med omgivande samhället. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen.

Vi söker dig som har:


• visat pedagogisk skicklighet
• visat vetenskaplig skicklighet motsvarande docentkompetens
• väl dokumenterad skicklighet i handledning på forskarutbildningsnivå, minst som bihandledare och med en omfattning om minst två år. Doktoranden ska ha uppnått licentiatexamen (motsvarande) eller doktorsexamen. Hänsyn ska tas till vedertagen praxis inom ämnesområdet
• erfarenhet av forskning och undervisning inom redovisning
• visat förmåga att utveckla och leda forskning och forskningssamarbeten
• dokumenterad god samarbetsförmåga. 

Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:


• Graden av pedagogisk och vetenskaplig/konstnärlig skicklighet med utgångspunkt från de aspekter som beskrivs i Högskolans anställningsordning.
• Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen.
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annan sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
• Erfarenhet av forskning inom redovisning med koppling till hållbarhetsfrågor.
• Erfarenhet av utveckling av program, företrädesvis på avancerad nivå.
• God administrativ förmåga.
• Graden av förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en tillsvidare anställning som omfattar 100 %. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdatum: 23 november 2020

Diarienummer: Ref nr HS 2020/907

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Peter Wallström, prefekt Mikael Wickelgren och ämnesföreträdare Ann-Christine Mjölnevik. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan
Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:


• Personligt brev
• CV
• Intyg/betyg, docentintyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
• Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet
• Vetenskapliga publikationer, bifoga högst tio vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
• Fullständig publikationslista.

Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Kontaktpersoner på detta företaget

Biträdande avdelningschef Nadia Björn
0500-44 80 00
SACO-S Anders Johansson
0500-44 80 00
ST Rosa Christiansen
0500-44 80 00
Lärarförbundet Helen Jern
0500-44 80 00
avdelningschef Gunnar Mathiason
0500-44 80 00
bitr. avdelningschef Niklas Torstensson
0500-44 80 00
bitr. professor i datavetenskap Göran Falkman
0500-44 80 00
Avdelningschef Josef Adolfsson
0500-44 80 00
Biträdande professor Dan Högberg
0500-44 80 00
Avdelningschef Kassie Sundin
0500-44 80 00

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Högskolan i Skövde
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 2 november 2020
  • Ansök senast: 23 november 2020

Besöksadress

Högskolevägen 1
None

Postadress

Box 408
SKÖVDE, 54128

Liknande jobb


Anställning av professor i öron-, näs- och halssjukdomar

Anställning av professor i öron-, näs- och halssjukdomar

1 april 2021

Professor i pedagogik

30 mars 2021