Biträdande Projektledare till Stockholm Exergi

Biträdande Projektledare till Stockholm Exergi

Arbetsbeskrivning

Vi söker en biträdande projektledare med minst 5 år erfarenhet av att driva investeringsprojekt till ett ettårigt konsultuppdrag hos vår kund Stockholm Exergi.

Bakgrund

Stockholm Exergi och Ellevio har skrivit avtal som under de kommande 12 åren säkrar tillgången på 320 MW förnybar eleffekt i Stockholm. Det innebär ett nödvändigt tillskott av eleffekt för att säkra den nuvarande situationen i Stockholm - ett viktigt steg för att möjliggöra fortsatt leveranstrygghet och tillväxt i regionen.

Genom samarbetet kommer 320 MW eleffekt från förnybara bränslen att tillföras. Rent konkret sker det genom en totalrenovering av ett kraftvärmeverk som byggs om för att drivas med bioolja, samt genom reinvesteringar i ett par andra produktionsanläggningar som även de drivs med bioolja. Detta innebär att Stockholm får en lokal eldriftsförmåga vilket ökar leveranssäkerheten för de som lever och verkar i staden.

Projektbeskrivning

Värmeverket har en värmeeffekt på över 400 MW men även med en betydande elproduktion. Anläggningen togs i drift 1976 och har i dagsläget nått sin fulla tekniska livslängd. Då det fortsatt finns ett behov av produktionen under överskådlig tid planeras en förlängning av livstiden på 25 år.

Detta innebär att hela anläggningen behöver ses över och stora delar behöver bytas ut eller renoveras. Stora delar att se över är automation, mekanik/process, el och bygg. Ombyggnationen kommer genomföras mellan driftsäsongerna med begränsad genomförandetid. Projektet är nu inne i ett upphandlingsskede som innebär att projektet inom kort ska skriva kontrakt och därefter gå in i en genomförandefas. Projektet är strategiskt viktigt för Stockholm Exergi och dess roll för produktionen är av central betydelse.

Uppdragsbeskrivning

Vi söker en biträdande projektledare med minst 5 år erfarenhet av att driva investeringsprojekt. Projektledaren kommer att i samråd och i tät dialog med projektledare utföra nedanstående uppgifter:

• Stödja projektedare så att projektmålen uppnås och att projektet drivs enligt gällande projektplan
• Hantera projektstyrningsrapportering (status rapport, Styrgruppsrapport, mm)
• Hjälpa huvudprojektledare i beslutsprocesser genom att förbereda dokument för Styrgrupp. Program-Styrgrupp, etc.
• Hjälpa huvudprojektledare att leda projektet i enlighet med beslutad budget, tid och omfattning, hjälp till med uppföljning samt bistå projektledare med större punktinsatser där så behövs
• Ge ansvarig projektledare en status med överenskommet intervall enligt de ansvarsområden som biträdande projektledare tagit huvudansvaret för
• Aktivt arbeta med projektstatus och beslutsunderlag enligt överenskommet arbetssätt
• Tillsammans med ansvarig projektledare författa slutrapport med tillhörande lärdomar och erfarenheter
• Planera, och kalla till projektledningsmöten (där projektledaren och delprojektledarna ingår
• Specifikt för fasen TG1-TG2
• Planera framtagandet av material till TG2
• Tillsammans med inköp, delprojektledare, projektledare m.fl. ta fram FFU

Detta är ett konsultuppdrag vilket betyder att du blir anställd hos oss på Snille. Uppdraget beräknas starta 16 nov 2020 och pågå till 16 nov 2021. Uppdragets omfattning beräknas till 100%.

Din profil

Krav

• Civilingenjör, högskoleingenjör
• Goda Projektledningserfarenheter (minst 5 år)
• God tekniska kunskaper inom energi, processindustri eller produktionsutveckling/-tillverkning.
• God kunskap i och erfarenhet av upphandlingar, investeringskalkylering och entreprenadsjuridik.
• Goda kunskaper i svenska och engelska – kan kommunicera och uttrycka sig väl i både tal och skrift

Meriterande

• God teknisk kompetens inom mekanik/process och automation
• Tidigare erfarenhet från Stockholm Exergis anläggningar

Önskade personliga egenskaper:

• Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Påminner och följer upp.
• Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
• Samarbetsförmåga. Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• Har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter. Kan snabbt ändra sitt synsätt och förhållningssätt. Ser möjligheterna i förändringar.
• Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.
• Självgående. Tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt angreppssätt och driver sina processer vidare.

Om företaget

Mer information om företaget ges längre fram i processen.

Om Snille

Snille bemanning är nischade mot tekniksektorn och har sedan 2005 arbetat med rekrytering och konsultuthyrning av juniora och seniora kollegor i alla delar av teknikbranschen. Eftersom vi på Snille har teknisk bakgrund har vi goda förutsättningar att förstå våra kunders behov och våra kandidaters efterfrågningar. Vi hjälper individer och ingenjörsföretag att utvecklas och växa!

Låter det intressant?

Då är du välkommen att söka tjänsten via formuläret nedan! Sista ansökningsdag är 04 nov, men notera att vi behandlar ansökningarna löpande och tillsättning kan därför komma att ske innan annonsperiodens slut. Vid frågor skicka ett mail till info@snillebemanning.se . Vänligen observera att du inte kan göra en ansökan via mail.

Kontaktpersoner på detta företaget

Lena Sköld

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Snille Bemanning
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 29 oktober 2020
  • Ansök senast: 4 november 2020

Besöksadress

Kungsgatan 71
None

Postadress

Kungsgatan 71
Stockholm, 11227

Liknande jobb


3 december 2020

Projektledare Larm, Passer och CCTV

Projektledare Larm, Passer och CCTV

2 december 2020