Biträdande regionpolischef till Stockholm

Arbetsbeskrivning

Den nya Polismyndigheten bildades den 1 januari 2015. Polismyndigheten ersätter de tidigare 21 fristående polismyndigheterna, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium. Myndigheten består av drygt 28 500 medarbetare. Från den 1 januari 2015 organiseras den nya Polismyndigheten i sju regioner, ett antal gemensamma avdelningar samt ett kansli.

Som biträdande regionpolischef

SKA DU
- tillsammans med regionpolischefen driva regionens långsiktiga
förändrings- och utvecklingsarbete
- biträda regionpolischefen i dennes ansvar för regionens operativa
verksamhet
- vara processägare för regionens brottsutredningsverksamhet
- ingå i den nationella operativa ledningsgruppen
- leda den regionala operativa ledningsgruppen
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet
och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbetar för
att stärka förtroendet för polisverksamheten.

ÄR DU
- verksamhetsansvarig ? tillsammans och genom dina medarbetare når du
goda resultat som ger önskvärda effekter.
- arbetsgivare ? du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt
tillämpar den för verksamhetens bästa.
- ledare ? utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du
förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

HAR DU
- minst ett par års erfarenhet av att driva och leda på strategisk nivå i en
stor och komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
- ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och
resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna
ansvarsområdet
- erfarenhet av att framgångsrikt leda komplexa förändrings- och
utvecklingsarbete
- ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå

BESITTER DU
- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra
samhällsaktörer
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda
effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån
såväl ett utifrån som ett inifrån perspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av
verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för
att ta sig dit

En fullständig kravprofil finns i annonsen som är publicerad på polisens webbplats www.polisen.se/aktuellt/lediga-jobb/

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

SÄKERHETSKLASSNING
Du måste vara svensk medborgare eftersom arbetsuppgifterna inom anställningen är placerade i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627).

MER INFORMATION
Fullständig annons, kravprofil samt mer information om anställningen finns på polisens webbplats www.polisen.se/aktuellt/lediga-jobb/


ANSÖKAN
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 6 maj 2015 till:

[email protected]

Märk ansökan i mailets ärendemening med A168.050/2015, biträdande regionpolischef, region Stockholm

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan via post till adress nedan. Skriv överst på första sidan att du har skyddad identitet.

Polismyndigheten Region Stockholm, 106 75 Stockholm

Sammanfattning

  • Arbetsplats: POLISMYNDIGHETEN
  • 1 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Förtroendearbetstid tillämpas