Biträdande rektor på spännande Vällingbyskolan - lågstadiet

Biträdande rektor på spännande Vällingbyskolan - lågstadiet

Arbetsbeskrivning

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.Vill du vara med på en spännande och nytänkande utvecklingsresa? Välkommen till Vällingbyskolan!
Beskrivning
Vällingbyskolan är en F-9 skola som ligger nära Vällingby Centrum.

På skolan går ca 800 elever som bor i närområdet i och runt ABC-staden Vällingbys alla typer av bostadsområden/upptagningsområden. Vår skolbyggnad är en K-märkt, häftig, funkisbyggnad med en stor inbjudande skolgård och härliga grönområden runt om.

Vällingbyskolan befinner sig i ett spännande utvecklingsarbete med stort fokus på samspelet mellan kunskapsutveckling, social utveckling och elevhälsoutveckling för att ge varje elev bästa förutsättningar att lyckas med sin skolgång. Vi strävar efter att vara det självklara valet för elever och föräldrar i Vällingby.

Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam som strävar efter att arbeta förebyggande. Teamet består av skolsköterska, kurator, specialpedagog/speciallärare, studie- och yrkesvägledare och leds av skolans rektor.

Vällingbyskolan har ett samarbete med Anna Borg, tidigare Skolsamordnare på KIND- Center of Neurodevelopmental Disorders, Karolinska Institutet Stockholm. Anna arbetar 80% på Vällingbyskolan med elevhälsoutveckling och pedagogisk utveckling där hon coachar och handleder både elevhälsoteamet och skolledningen samt handleder i olika delar av verksamheten.
Sedan hösten 2020 ingår Vällingbyskolan i ett pilotprojekt med stadsdelens socialtjänst enligt en modell för tidigt socialt stöd. Vällingbyskolan kommer ha ett direkt samspel med en pilotgrupp där samma kontaktperson för en familj finns med i socialtjänstens olika ansvarsområden. Alltså en och samma kontakt. Förskola och fritidsverksamhet runt Vällingbyskolan är också involverade i projektet.Arbetsuppgifter
- Du bistår rektor i ledningen av verksamheten och har från rektor ett tydligt och distribuerat ledningsuppdrag för att driva skolan enligt skolans vision, mål och ledord. Till din hjälp har du en engagerad ledningsgrupp bestående av rektor, tre ytterligare biträdande rektorer och administrativ chef. I ledningsgruppen har vi tillsammans ett tydligt F-9 perspektiv i alla frågor.
- Du ansvar för årskurserna F-3 och har ett chefsansvar för lärarna.
- Du leder det pedagogiska arbetet och leder elevhälsoarbetet i årskurs F-3.
- Tydligt samarbete med bitr rektor för fritidshem förväntas för ett gemensamt ansvar för .Kvalifikationer
- Du har pedagogisk bakgrund och erfarenhet av ledningsuppdrag inom skola.
- Du besitter god IT-kunskap och är kommunikativ såväl skriftlig som muntligt.
- Du besitter goda erfarenheter av att leda elevhälsoarbete för samspel mellan pedagoger och specialpedagogiskt stöd.
- Du är en person som går till din arbetsplats med glädje och utför ditt jobb med stort engagemang.
- Du vill fortsätta att utvecklas i din yrkesroll och reflekterar ofta över hur du kan bidra till förbättrade resultat.
- Du är bra på att kommunicera, värnar om goda relationer och är alltid professionell i varje möte med elever, vårdnadshavare och personal.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Biträdande rektor till S:t Botvids gymnasium

Biträdande rektor till S:t Botvids gymnasium

5 augusti 2021