Biträdande rektor till Läredaskolan

Biträdande rektor till Läredaskolan

Arbetsbeskrivning

Vi står inför en spännande organisationsförändring där vi väver samman Läredaskolan F-6 och fritidshem med Läredaskolan 7-9 till en skolenhet, Läredaskolan F-9.

Detta gör att det finns utrymme att tillsammans med rektor och personal att sätta en gemensam riktning för denna nya skolenhet.

Det här erbjuder vi dig!
Hos oss får du möjlighet att växa i ditt ledarskap och arbeta med många olika uppdrag så som att leda, planera och utveckla skolans pedagogiska arbete utifrån delegation och tillsammans med rektor. Du deltar aktivt i den dagliga verksamheten och skapar, utifrån styrdokument och ett systematiskt kvalitetsarbete, goda förutsättningar för elever och medarbetare att nå uppsatta mål. I arbetet ingår även hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete samt kontakter med vårdnadshavare. Fördelningen av elev-, personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar beslutas inom ramen för rektors inre organisation.  

Vem är du?
Vi söker dig som har en pedagogisk examen och erfarenhet av att arbeta i arbetsledande roll. Det är önskvärt att du har erfarenhet av skolledaruppdrag inom offentlig förvaltning. Så väl erfarenhet från grundskolans verksamhetsområde, och då särskilt i de tidigare årskurserna samt fritidshem, som rektorsprogrammet är meriterande. För att hantera rektorsuppdraget ser vi att du har en mycket god IT-kompetens då du kommer att arbeta i ett antal olika verksamhetssystem exempelvis Office 365, SchoolSoft, Draft-it, PMO, Visma och WinLas. 

Vi ser att du är en flexibel lagspelare som kommer att ingå i vårt ledningsteam och som har god förmåga att se till hela verksamhetens förutsättningar och behov, och samtidigt ansvara för egna specifika ansvarsområden. Som person har du goda ledaregenskaper och utvecklade ledarstrategier för att driva skolans arbete tillsammans med rektor. Vidare är du en närvarande ledare som har förmåga att inspirera och engagera dina medarbetare. Du har ett demokratiskt arbetssätt samt har en god förmåga att identifiera och analysera behov, orsak och verkan i verksamheten. För uppdraget krävs en förmåga att anpassa ditt ledarskap och fatta beslut utifrån verksamhetens behov. Du behöver vara väl orienterad i våra styrdokument och annan lagstiftning som reglerar verksamheten.  

Vi utgår från att du är trygg i din profession, positiv, målinriktad, och organiserad samt har en stor drivkraft när det gäller skolans utvecklingsprocesser. Mångfald ser du som en tillgång i verksamheten. Du är kommunikativ men har även förmågan att vara en god lyssnare. Vi förväntar oss att du har god samarbetsförmåga gentemot elever, vårdnadshavare, medarbetare och övrig skolledning.   

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.   

Som en viktig del i en ständigt utvecklande verksamhet välkomnar vi alla sökande då vi vill spegla Hässleholms kommuns alla invånare.

Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i https://www.hassleholm.se/jobb-och-foretagande/jobba-hos-oss/medarbetar--och-ledarpolicy.html

Övrigt
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.  

Tillsättning sker under förutsättning att vederbörliga beslut fattas. 

Förstaintervjuer kommer att ske eftermiddagarna den 17 och 18 mars, andraintervjuer kommer att ske på eftermiddagarna den 30 och 31 mars.   

Om oss
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, särskola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och personal lyckas. Vår gemensamma vision är: Alla ska få bli sitt bästa.

Vi på Läredaskolan värderar trygghet, studiero och gemenskap högt och är en skola med höga ambitioner och förväntningar, där varje elev får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och sina mål. Elevinflytande är ett viktigt ledord på skolan och eleverna medverkar i den pedagogiska planeringen av olika arbetsområden. Eleverna på Läredaskolan spelar en aktiv och medveten roll i sin egen kunskapsutveckling, vilket leder till goda resultat. På skolan finns ca 370 elever och 70 medarbetare. Skolan är belägen centralt i Hässleholm på gångavstånd från järnvägsstationen.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.

Välkommen att bli en av oss!

Sammanfattning

Liknande jobb


Biträdande rektor Gymnasiet

Biträdande rektor Gymnasiet

17 december 2020

Assistant Principal

Assistant Principal

17 december 2020

16 december 2020