Biträdande rektor till Silviaskolan

Biträdande rektor till Silviaskolan

Arbetsbeskrivning

Vad kan vi erbjuda dig? 
Vill du vara en del i att göra skillnad för våra barn och elever? Vill du komma till en verksamhet med hög kompetens och härlig personalgrupp med ett tufft och viktigt uppdrag i helt nytt skolhus?

Nu söker vi dig som vill arbeta som biträdande rektor på Silviaskolan.

Du kommer att ingå i en skolledning tillsammans med rektor.

Ditt uppdrag som biträdande rektor kommer innebära personalansvar och utvecklingsarbete för F-3, Syrsans hörselförskola, fritids- och elevassistenter samt vissa administrativa funktioner.  Du deltar i verksamheten och skapar, utifrån styrdokument och ett systematiskt kvalitetsarbete, goda förutsättningar för barn, elever och medarbetare att nå uppsatta mål. I arbetet ingår även hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete samt kontakter med vårdnadshavare. Fördelningen av elev-, personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar beslutas inom ramen för rektors inre organisation.  

Biträdande rektor ingår i en av våra fyra strategiska ledningsgrupper i grundskolan, där du får möjlighet till att förädla och utveckla ledarstrategier, ett kollektivt lärande och finna stöd i skolledaruppdraget. De fyra strategiska ledningsgrupperna arbetar även tillsammans med behov och förutsättningar inom hela verksamhetsgrenen grundskola. Du kommer att erbjudas möjlighet att utveckla ditt ledarskap och får arbeta med, ta ansvar för och hantera varierande uppdrag så som att leda, planera och utveckla förskolans, skolans och fritidshemmens pedagogiska arbete utifrån delegation och tillsammans med rektorerna.  

Vem är du?   

Vi söker dig som har en pedagogisk examen, med erfarenhet av undervisning och gärna med erfarenhet av att arbeta i arbetsledande roll. Du behöver ha erfarenhet av, och utbildning inom, grundskolans verksamhetsområde. Det är meriterande om du har erfarenhet av  undervisning i för-och grundskola och hög kompetens inom döv/hörsel och andra funktionsvariationer. För att hantera skolledaruppdraget ser vi att du har en mycket god IT-kompetens och administrativ förmåga då du kommer att arbeta i ett antal olika verksamhetssystem exempelvis Office 365, SchoolSoft, Draft-it, PMO, Visma och WinLas.  

Vi ser att du är en flexibel lagspelare som kommer att ingå i rektorsområdets ledningsteam och som har god förmåga att se till hela verksamhetens förutsättningar och behov samtidigt som du hanterar egna specifika ansvarsområden. Som person har du goda ledaregenskaper och grundläggande ledarstrategier för att driva skolornas arbete tillsammans med rektor och medarbetare. Vidare är du en dynamisk ledare som har förmåga att inspirera och engagera dina medarbetare. Du har ett demokratiskt arbetssätt samt har en förmåga att identifiera och analysera behov, orsak och verkan i verksamheten. Uppdraget kräver att du kan situationsanpassa ditt ledarskap och fatta beslut i samråd med rektor utifrån verksamhetens behov. Du behöver vara väl orienterad i våra styrdokument och annan lagstiftning som reglerar verksamheten.    
  
Vi utgår från att du har en förmåga att navigera i skolvardagen tryggt, positivt, målinriktat och organiserat samt har en stor drivkraft när det gäller skolans utvecklingsprocesser. Mångfald ser du som en tillgång i verksamheten. Du är kommunikativ i kombination med förmågan att vara en god lyssnare. Vi förväntar oss att du är en lagspelare med god samarbetsförmåga gentemot elever, vårdnadshavare, medarbetare och skolledare.   

Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.

Övrigt

Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning.   

Om oss

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och personal lyckas. Vår gemensamma vision är: Alla ska få bli sitt bästa.

Område Silvia består av tre verksamheter, Silviaskolan, Syrsans hörselförskola samt ambulerande hörselpedagoger.

Syrsan är en förskola specialanpassad för barn med hörselnedsättning. Barnantalet varierar över tid, från 5-15.

Ambulerande hörselpedagoger stödjer 15 kommuner i regionen med hörselkompetens. De är ett stöd till pedagoger som har barn/elever med hörselnedsättning i regionens förskolor/grundskolor/anpassade grundskolor samt gymnasium. De stödet når ut till ca 450 elever.

Silviaskolan är en regional F- 9 grundskola för elever med hörselnedsättning, företrädesvis barn med hörapparat eller Cochlea-implantat. Här går ca 80 elever från ca 25 kommuner.

Skolan är specialanpassad för att möta elevernas behov. Skolan är centralt belägen och är på promenadavstånd från buss- och järnvägsstationen i Hässleholm.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Våra medarbetare skapar kvalité som syns, visar respekt för individen och sätter medborgaren i fokus.

Välkommen att bli en av oss!

Sammanfattning

Liknande jobb


Biträdande rektor

Biträdande rektor

28 november 2023

Biträdande rektor till Spångbergsgymnasiet

27 november 2023

Biträdande rektor till So 4

27 november 2023

Biträdande rektor till Tallkottens förskola

Biträdande rektor till Tallkottens förskola

14 november 2023