Biträdande skolledare

Biträdande skolledare

Arbetsbeskrivning

Biträdande skolledare Vuxenutbildningen, Karlstad kommun 

Karlstads kommun Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 6 500 elevers utbildning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare.

Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla. Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss! 

Vuxenutbildningen Karlstad Vuxenutbildningen Karlstad bedriver verksamhet inom särskild utbildning för vuxna, svenska för invandrare (SFI), teoretiska kurser på grundläggande och gymnasial nivå samt yrkes-, lärlings- och kombinationsutbildningar. Vuxenutbildningen ska utgöra en bas för nationell och regional kompetensförsörjning till arbetslivet.  

Tjänsten är placerad på Beställarenheten som är den centrala enheten inom Vuxenutbildningen i Karlstads kommun. På Beställarenheten finns följande enheter; Ledningsgrupp, verksamhetsutvecklare, ekonom, expedition/antagning, SYV-enheten (studie- och yrkesvägledare) samt SFI-enheten.  

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i Vuxenutbildningens ledningsgrupp, tillsammans med vuxenutbildningschef och övriga skolledare. Tillsammans leder och utvecklar vi verksamheten, där vårt främsta syfte är att skapa goda förutsättningar för lärande och utveckling. Vårt övergripande mål är att de studerande ska nå goda resultat och känna glädje och stolthet under sin studietid hos oss. Du ser värdegrundsuppdraget som viktigt för att nå framgång. Du är medveten om att du är en förebild och ett varumärke för utbildningen, förvaltningen och kommunen.  

Din uppgift är att leda och utveckla valda delar av våra utbildningar som att ansvara för kvalitetsutveckling och uppföljning av vissa externa utbildningar. Du kommer även vara ansvara för: 

- Administrativa rutiner inför uppstart av utbildningar inom vuxenutbildningens skolformer 
- Vara involverad i ansökan och antagning båda inom och utanför Karlstad.  
- Ansvara för viss statistik och att detta löpande uppdateras 
- Tillsammans med rektor vägleda och utveckla arbetssätt och rutiner  
- Vara involverad i förändringar gällande system och skolformen 
- Löpande följa och utveckla administrativa områden för enheten 
- Vara med i olika typer av utvecklingsprojekt 
- Vara ett stöd till Vuxenutbildningsavdelningens ledningsgrupp utifrån de behov som framkommer vid ledningsmöten. 
- Du kommer även att, inom vissa delar, ha direktkontakt med vissa studerande  
- Vuxenutbildningen blev en egen avdelning vid årsskiftet och därför pågår nu ett utvecklingsarbete där vi bland annat ser över vår fördelning av arbetsuppgifterna.  

Kvalifikationer
Vi söker dig som är har en akademisk utbildning inom ett område som bedöms vara relevant för tjänsten. Du ska ha yrkeserfarenhet av att leda andra och ha god förmåga att strukturera, planera och prioritera samt göra avvägningar utifrån vad som behöver göras. Du kan snabbt ställa om och är flexibel.  

Vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet från verksamhet inom vuxenutbildning. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.  

Du ska vara intresserad av att utveckla verksamheter, ha bra känsla för service och bemötande samt ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du ska ha en god IT-vana då vi använder ett flertal olika IT-system. Du är relationsskapande och har lätt för att knyta nya kontakter och skapa nätverk. Rollen ställer höga krav på förmågan att samverka och driva utvecklingen inom ditt ansvarsområde framåt. Lyhördhet är också en viktig egenskap för tjänsten, liksom förmågan att omvandla behov till konkreta förslag på utbildning.  

Om Karlstads kommun

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen ansvarar för cirka 6 500 elevers utbildning inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, yrkeshögskola och svenska för invandrare. Våra skolor står för kunskap, erfarenhet, trygghet, kvalitet och glädje! Våra cirka 650 medarbetare skapar utbildning för alla.


Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.


Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering.

Sammanfattning

Liknande jobb


Förvaltningschef barn och utbildning

Förvaltningschef barn och utbildning

23 november 2023

Verksamhetschef till Barn- och utbildningsförvaltningen

Verksamhetschef till Barn- och utbildningsförvaltningen

17 november 2023

13 november 2023

Skolchef

Skolchef

2 november 2023