Biträdande universitetslektor i datadriven cell- och molekylärbiologi

Biträdande universitetslektor i datadriven cell- och molekylärbiologi

Arbetsbeskrivning

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Datadriven cell- och molekylärbiologi omfattar forskning som fundamentalt förändrar vår kunskap om hur celler fungerar genom att utforska deras molekylära komponenter i tid och rum, från enstaka molekyler till naturliga vävnadsmiljöer.

Ämnet avser forskning inom det breda området cell- och molekylärbiologi med en stark beräkningsprofil. Det övergripande syftet är att ämnesområdet ska leda till innovativ utveckling och/eller användning av nya datadrivna metoder baserade på maskininlärning, artificiell intelligens eller andra beräkningstekniker.

Information om vilka ämnen vi har starka miljöer inom finns på: https://liu.se/en/research/wcmm/ddls-cell

Som biträdande universitetslektor i datadriven cell- och molekylärbiologi undervisar du på grundnivå och avancerad nivå på svenska och/eller engelska och dina arbetsuppgifter kan inkludera handledning av studenter inom Medicinska fakultetens olika utbildningar. Arbetet kan inkludera kursdesign och kursansvar. Vid medicinska fakulteten tillämpas studentaktiva undervisningsformer.

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva självständig forskning inom ämnesområdet på en internationellt konkurrenskraftig nivå. Anställningen kommer innebära interaktioner med Wallenberg Center för Molekylär Medicin (WCMM) i Linköping och med DDLS-fellows i anställningens ämnesområde vid andra DDLS-lärosäten.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag. Vi ser gärna att du deltar i och visar intresse för ledningsuppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Tidigare dokumenterad erfarenhet av undervisningsinsatser på grund- och avancerad nivå är meriterande.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen

• erfarenhet av forskning inom ämnesområdet, eller forskningsfält med uppenbar relevans för forskning i ämnesområdet.


• Meriterande för anställningen

• erfarenhet av att bedriva postdoktoral forskning utanför Sverige.
• om den föreslagna forskningen passar väl in i den verksamhet som bedrivs vid Linköpings universitet.Innehavaren av anställningen förväntas efter 5 år ha tillräckliga meriter inom både undervisning och forskning för att kunna befordras till universitetslektor.

Om DDLS Fellow-programmet
För information se liu.se.

Din kommande arbetsplats bestäms utifrån forskningsprofil med placering vid en av institutionerna vid medicinska fakulteten eller tekniska fakulteten.

Om anställningen
För denna anställning gäller en anställningstid om 5 år. Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information om anställningen se liu.se.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 15 oktober 2023.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 30 juni 2023
  • Ansök senast: 15 oktober 2023

Liknande jobb


16 februari 2024

Bioinformatician

Bioinformatician

9 februari 2024

1-2 Data Stewards med fokus på humandatahantering

1-2 Data Stewards med fokus på humandatahantering

7 februari 2024

23 januari 2024