Biträdande universitetslektor i Energisystem

Biträdande universitetslektor i Energisystem

Arbetsbeskrivning

Dina arbetsuppgifter
Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Avdelningen för Energisystem vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedriver forskning och utbildning inom energisystemområdet med tydlig koppling mot hållbarhet och resurseffektivitet. Den laborativa verksamheten är omfattande både inom utbildning och forskning. Avdelningens forskning är indelad i två huvudområden; hållbara byggda miljöer och industriella energisystem. Förändringsmöjligheter i byggda miljöers energisystem är ett kärnområde för avdelningens forskning. Kombinationer av verktyg och metoder används för att bättre kunna lösa, och pedagogiskt visa på, möjliga energisystemlösningar inom olika typer av byggnader.

Vi ger kurser i området energisystem på både grundläggande och avancerad nivå till över 500 studenter varje år. Eftersom energisystem är ett tillämpat ämne kombinerar vi systemanalytiska och numeriska metoder med detaljerade mätningar och kvalitativa metoder. Undervisningen baseras till en stor del på aktuell forskning och har en stark koppling till de pågående forskningsprojekten inom avdelningen. I den aktuella anställningen ingår undervisning och handledning på grundläggande och avancerad nivå, på svenska och engelska.

En biträdande universitetslektor ska i merparten av anställningen bedriva forskning. Som forskare förväntas innehavaren aktivt delta i avdelningens forskning inom den byggda miljöns energisystem

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
För information om krav och meriteringsgrunder för denna anställning se: Kungörelse Lektorat Energisystem LiU

Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet här: Energisystem vid institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Om anställningen
För denna anställning gäller en anställningstid om 6 år.  Tillträde enligt överenskommelse.

Enligt högskoleförordningen får en biträdande universitetslektor anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen. En anställning får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande universitetslektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor om den sökande har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som universitetet har bestämt ska tillämpas.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

Läs mer om förmåner för anställda här.

Fackliga kontaktpersoner
Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande.

Ansökan
Välkommen att söka denna anställning genom att klicka på knappen "Ansök" nedan. Din kompletta ansökan inklusive bilagor ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 14 november 2023.

Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas inte.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag. Tryckta publikationer skickas inte tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.
Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 25 oktober 2023
  • Ansök senast: 14 november 2023

Liknande jobb


27 februari 2024

27 februari 2024

Biträdande lektor i statsvetenskap

Biträdande lektor i statsvetenskap

27 februari 2024

27 februari 2024