Biträdande universitetslektor i handelsrätt

Biträdande universitetslektor i handelsrätt

Arbetsbeskrivning

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.
Företagsekonomiska institutionen är en stor institution med ca 140 medarbetare och mer än 2000 studenter.

Vid institutionen bedrivs omfattande forskarutbildning med ca 40 doktorander. Institutionens forskningsprofil omfattar alla företagsekonomiämnets olika delar såsom internationellt företagande, marknadsföring, organisation, redovisning och entreprenörskap. Institutionen är också värd för ämnet handelsrätt.

Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne med samhällsvetenskaplig inriktning. Handels­rättens institutionella tillhörighet till Företagsekonomiska institutionen och Samhälls­vetenskapliga fakulteten medför särskild närhet till ekonomiämnena, i synnerhet till företagsekonomi. Detta skapar möjligheter till tvärvetenskapligt samarbete i undervisningen och i forskningen. Det handelsrättsliga kollegiet strävar efter att fördjupa dessa tvärvetenskapliga samarbeten.

Som ett led i arbetet har handelsrätten sökt och erhållit ett större anslag för forskning i gränssnittet mellan handelsrätt och företagsekonomi. Projektet avser användning av artificiell intelligens i tekniska lösningar skapade för att hjälpa bland annat värdepappersföretag med dokumentation och rapportering som krävs enligt lag (s.k. RegTech). Företagsekonomiska institutionen rekryterar därför en biträdande universitetslektor som ska ingå i den aktuella forskargruppen. I projektet kommer också att ingå bl a två doktorander. Projektet ingår i ett större sammanhang inom Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet och https://wasp-hs.org/.

Anställningsperiod: Anställning som biträdande universitetslektor kan innehas i längst fem år med möjlighet till befordran till universitetslektor. Kriterier för befordran till universitetslektor finns här: https://regler.uu.se/digitalAssets/162/c_162925-l_3-k_foreskrifter-for-befordran.pdf och i https://regler.uu.se/digitalAssets/162/c_162925-l_3-k_foreskrifter-for-befordran.pdf.

Arbetsuppgifter: Forskning och undervisning inom handelsrätt. Forskningsuppdraget innefattar att driva projektet ”AI-based RegTech” tillsammans med forskningsledaren. I arbetet kommer att ingå att delta i vissa aktiviteter arrangerade av WASP-HS. I arbetet ingår också att delta i vidareutveckling av forskningsverksamheten inom AI, handelsrätt och företagsekonomi.

Till undervisning räknas kursansvar, handledning och kursadministration. Anställningen kan även omfatta administrativa uppgifter. Andelen undervisning uppgår till högst 20 procent under anställningen.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens samt uppfyller kraven för pedagogisk skicklighet. Främst kommer sökande i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Den sökande bör ha genomgått för verksamheten relevant högskolepedagogisk utbildning, omfattande fem veckor, eller bedömas ha motsvarande kunskaper.

Det krävs att den pedagogiska skickligheten, den vetenskapliga kompetensen och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Enligt Uppsala universitets anställningsordning gäller vidare som allmänt behörighetskrav för lärare att ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl.

För behörighet krävs förmåga att undervisa på svenska eller engelska. Den som vid anställningens början endast behärskar det ena av dessa språk ska inom fem år förvärva förmåga att undervisa också på det andra.

För mer information om anställningen, vänligen se fullständig annons på Uppsala universitets hemsida genom att klicka på ”Ansök här”.

Upplysningar om anställningen lämnas av: prefekt Peter Thilenius, tel 018-471 1613, e-post peter.thilenius@fek.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 1 februari 2021, UFV-PA 2020/4092.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.


Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anders Grundström, Saco-rådet
018-471 5380
Carin Söderhäll, TCO/ST
018-471 1997
Stefan Djurström, Seko
018-471 3315

Sammanfattning

Besöksadress

Box 256
None

Postadress

Box 256
Uppsala, 75105

Liknande jobb


Universitetslektor i nationalekonomi

Universitetslektor i nationalekonomi

14 maj 2021

14 maj 2021

12 maj 2021