Biträdande universitetslektor i Industriell marknadsföring

Biträdande universitetslektor i Industriell marknadsföring

Arbetsbeskrivning

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
I anställningen ingår undervisning med kursansvar, kursdesign, handledning och examination på grund- och avancerad nivå inom våra profilområden: industriell marknadsföring, strategi och styrning samt digitalisering och management. En viktig del av undervisningen behandlar kvantitativa metoder för datadrivet beslutsfattande. Det ingår också undervisning i befintliga kurser i ämnen som affärsförhandling, förhandlingsstrategier och projektaffärer i en komplex miljö med både B2B- och B2G-relationer. Undervisningen för den aktuella anställningen ges främst på civilingenjörsprogrammet i Industriell ekonomi. Inom ramen för denna anställning utförs undervisningen framför allt på svenska.

I anställningen ingår att medverka i pågående forskningsverksamhet inom ramen för Centrum för affärsmodellsinnovation (CBMI). Forskningen inom CBMI fokuserar på företags möjligheter att skapa konkurrenskraft bland annat genom utveckling av affärsmodeller och affärslogiker. Den sökandes forskning bör på ett relevant sätt knyta an till den befintliga forskningen inom CBMI, exempelvis genom att belysa hur komplexa affärer påverkar ett företag, dess värdekedja och företaget i sin relation till omgivningen. Den sökandes forskning relaterar med fördel till avancerade och komplexa projekt/fenomen med stora inslag av B2G-relationer. Forskningen bedrivs i samarbete med företag och andra externa parter både nationellt och internationellt vilket gör att en viktig del i arbetet är att knyta och behålla kontakter. 

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.

 

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren. För denna anställning kommer i första hand särskild vikt fästas vid den pedagogiska skickligheten, i andra hand den vetenskapliga skickligheten, i tredje hand övriga skickligheter som sinsemellan bedöms likvärdiga.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Dokumenterad skicklighet avseende undervisning, examination och kursansvar för kurser inom området industriell marknadsföring och industriell ekonomi, på grundläggande och avancerad nivå är ett krav.
• Det är meriterade med skicklighet gällande undervisning i kurser i industriell försäljning, industriell marknadsanalys, industriell ekonomi, inköp, industriell marknadsföring och supply chain management och varumärken.
• Det är meriterande med skicklighet gällande undervisning inom kvantitativa metoder för datadrivet beslutsfattande, exempelvis statistisk modellering med regressionsanalys, PCA, klusteranalys och kalkylering med risk.
• Det är meriterande med ett pedagogiskt intresse kring kvantitativa metoder och modellering för att driva pedagogisk utveckling med exempelvis simulering.
• Genomförda högskolepedagogiska kurser är meriterande.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Dokumenterad skicklighet inom studier i industriell marknadsföring som relaterar till forskningsområden som anställningen omfattar är ett krav.
• Metodmässig skicklighet inom kvalitativa forskningsmetoder (djupa longitudinella fallstudier) om komplexa fenomen är ett krav.
• Det är meriterande med en skicklighet inom komplexa affärer med B2G-relationer.
• Det är meriterande att kunna forska och verka i olika forskningsmiljöer där självständighet i kombination med god samarbetsförmåga krävs för att kunna genomföra arbetsuppgifterna.

Övriga skickligheter som kommer att bedömas för denna anställning är:


• Särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet i samverkan inom utbildning och forskning.
• Dokumenterad erfarenhet från att planera och organisera verksamhet inom ramen för grundutbildningsuppdraget och/eller forskningsuppdraget är meriterande.
• Dokumenterad erfarenhet av självständighet i kombination med god samarbetsförmåga krävs för att kunna genomföra arbetsuppgifterna.

Då undervisning och forskning sker på både svenska och engelska, så ska du kunna uppvisa förmåga att undervisa och bedriva forskning på både svenska och engelska.

Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet här https://liu.se/organisation/liu/iei/indek

Om anställningen
För denna anställning gäller en anställningstid om 6 år, heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor om den sökande har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som universitetet har bestämt ska tillämpas.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 8 juni 2023
  • Ansök senast: 29 juni 2023

Liknande jobb


13 september 2023

Biträdande universitetslektor i zooekologi

Biträdande universitetslektor i zooekologi

19 juni 2023