Biträdande universitetslektor i Pedagogiskt arbete

Biträdande universitetslektor i Pedagogiskt arbete

Arbetsbeskrivning

Vi har kraften från över 40 000 studenter och medarbetare. Studenter som ger framtidshopp. Medarbetare som varje dag bidrar till att Linköpings universitet tar sig an samtidens utmaningar. Vår värdegrund vilar på trovärdighet, tillit och trygghet. Genom att vara modiga, tänka fritt och göra nytt skapar vi tillsammans, med stora och små handlingar, en bättre framtid. Välkommen att söka jobb hos oss!
Dina arbetsuppgifter
Syftet med anställningen som biträdande universitetslektor är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Avdelningen för Lärande, estetik och naturvetenskap bedriver forskning samt grundutbildning och forskarutbildning inom universitetets lärarutbildningar. Forskningen är tvärvetenskaplig och omfattar perspektiv inom flertalet akademiska discipliner, såsom pedagogik, sociologi och språkvetenskap.

Som biträdande universitetslektor i pedagogiskt arbete undervisar du på grundnivå och avancerad nivå på svenska och engelska samt handleder studenter, främst inom lärarutbildningarna mot förskola och fritidshem.

En viktig del av forskningsmiljön i pedagogiskt arbete omfattar studier av lärande och socialt samspel inom ramen för olika utbildningsinstitutioner, särskilt förskola, grundskolans tidiga år och fritidshem. I anställningen ingår forskning om barns rörlighet (mobilitet) och exempelvis trafiksocialisation i förskolan. Innehavaren av anställningen förväntas aktivt bidra till denna forskningsinriktning.

Du är aktiv inom forskningssamhället, deltar i avdelningens verksamhet såsom seminarier och workshops, deltar i forskningsprojekt, kommunicerar resultat via akademiska publikationer samt bidrar till att attrahera externa forskningsmedel.

Du bidrar aktivt till universitetets utvecklingsarbete. Samverkan är en integrerad del av universitetets forsknings- och utbildningsuppdrag. Samverkan inom utbildning sker genom att planera, organisera och genomföra god samverkan i utbildningssammanhang. Samverkan inom forskning sker genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning.

Anställningen kan även innebära att ha administrativa uppdrag, såsom till exempel kursansvar samt forskningsplanering och kontakter med förskolor. Vi ser även gärna att du deltar i och visar intresse för ledningsuppdrag.

I ditt arbete ingår att följa utvecklingen nationellt och internationellt inom ditt ämnesområde och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för ditt arbete.

Du är flexibel och har förmåga att röra dig mellan olika typer av pedagogiska och vetenskapliga sammanhang. Du delar med dig av kunskap och bidrar till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap. Att du är närvarande och aktiv ser vi som självklart för att du ska kunna utföra dina uppgifter på bästa sätt och trivas i arbetsgemenskapen.

Dina kvalifikationer
Vi söker dig som har doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst söker vi dig som tagit ut din doktorsexamen under de senaste fem åren.

För denna anställning kommer särskild vikt fästas vid den vetenskapliga skickligheten.

Gällande vetenskaplig skicklighet kommer följande att bedömas:


• Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet, visad genom internationell publicering av forskning om socialt samspel inom förskolan eller grundskolans tidiga år.
• Särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet i tillämpning av multimodal analys av videodokumenterat socialt samspel inom dessa utbildningsinstitutioner.
• Särskilt meriterande är även skicklighet vad gäller planering och videoinspelning av mobila aktiviteter.
• Meriterande är dokumenterad skicklighet i analys av sociala kategorier i samspel.
• Meriterande är även dokumenterad skicklighet i att arbeta med videodata.

Gällande pedagogisk skicklighet kommer följande att bedömas:


• Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet från undervisning på grund- och avancerad nivå inom pedagogik eller pedagogiskt arbete avseende yngre barn.
• Meriterande är dokumenteradpedagogisk skicklighet från undervisning på grund- och avancerad nivå inom språk och kommunikation samt vetenskaplig metod.

Då undervisning i huvudsak sker på svenska och forskning i huvudsak på engelska, så ska du kunna uppvisa god förmåga i både svenska och engelska.

Din arbetsplats
Läs mer om vår verksamhet här Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) - Linköpings universitet (liu.se)

Om anställningen
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år. Anställningens omfattning motsvarar heltid. Tillträde enligt överenskommelse.

Enligt högskoleförordningen får en biträdande universitetslektor anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen. En anställning får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande universitetslektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor om den sökande har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt de bedömningsgrunder som universitetet har bestämt ska tillämpas.

För mer information om behörighetskrav, bedömningsgrunder och anställningsförfarande för lärare se Linköpings universitets anställningsordning.

Lön och förmåner
Linköpings universitet tillämpar individuell lönesättning.

 

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!


Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Linköpings Universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 29 maj 2023
  • Ansök senast: 20 juni 2023

Liknande jobb


Forskare vid ekonomisk historiska inst, 20%

Forskare vid ekonomisk historiska inst, 20%

7 december 2023

Researcher in Mathematics

Researcher in Mathematics

7 december 2023

7 december 2023