Biträdande universitetslektor i processmetallurgi

Biträdande universitetslektor i processmetallurgi

Arbetsbeskrivning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,7 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 650 anställda och 15 500 studenter.

Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta.

Forskningsämnet Processmetallurgi ingår i avdelningen för mineralteknik och metallurgi vid institution för samhällsbyggnad och naturresurser. Avdelningen utgörs förutom Processmetallurgi av ämnet Mineralteknik. Vid avdelningen bedrivs forskning och utbildning inom processmetallurgi mineralteknik samt återvinning av mineral och metaller ur restprodukter.

Ämnesbeskrivning
Processmetallurgi omfattar hållbar utvinning av metaller ur primära och sekundära råmaterial baserat på såväl pyrometallurgiska som hydrometallurgiska metoder.

Arbetsuppgifter
Den person vi söker ska bedriva forskning samt bidra till den fortsatta utvecklingen av forskningsmiljön inom sitt forskningsämne. Befattningen omfattar framförallt forskning relaterat till utveckling av experimentell metodik för grundläggande bestämning av reaktionsmekanismer kopplade till industriella processer och utveckling av processmodellerings-verktyg. Detta innefattar såväl pyrometallurgiska som hydrometallurgiska processer.

I arbetsuppgifterna ingår pedagogisk meritering som omfattar att ansvara för, utveckla och undervisa i kurser inom grundutbildningen samt vara engagerad i utvecklingen av ett nydanande utbildningsprogram. Även handledning av doktorander och postdoktorer kan också ingå.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som:
* avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
* Vetenskaplig skicklighet
* Övriga bedömningsgrunder


• Erfarenhet av kursutveckling samt undervisning
• Erfarenhet av experimentellt arbete inom såväl pyrometallurgi som hydrometallurgi
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället
• God initiativ- och samarbetsförmåga
• Goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och i skrift.
• Visat initiativförmåga att söka och erhålla extern finansiering 

 
Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Information
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta Andreas Lennartsson, 0920-49 2379, andreas.lennartsson@ltu.se eller Caisa Samuelsson 0920-49 1385, caisa.samuelsson@ltu.se.

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 kjell.johansson@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se.

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.  

Sista ansökningsdag: 22 oktober 2020
Referensnummer: 3310-2020

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Luleå tekniska universitet
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 1 oktober 2020
  • Ansök senast: 22 oktober 2020

Liknande jobb


Universitetslektor i geografi

Universitetslektor i geografi

23 oktober 2020

23 oktober 2020

Universitetslektor i molekylär tumörbiologi

23 oktober 2020