Biträde till autismboenden i Sydväst

Biträde till autismboenden i Sydväst

Arbetsbeskrivning

Vi är alla olika. Vi är alla också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Då utvecklas vi och kan delta i samhället. Förvaltningen för funktionsstöd bedömer behov och ger stöd till de som har rätt till det. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott och självständigt liv. Ett liv som alla andra.
Med 6 000 medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi fattar beslut om och arbetar inom boende med särskild service, daglig verksamhet, sysselsättning, boendestöd, personlig assistans, olika former av avlastning, stöd och ledsagning. Vi arbetar aktivt med att utveckla och sprida kunskap inom Göteborgs Stad och till andra. På så sätt blir vi alla bättre på att förstå behov och ge rätt stöd. Tillsammans ser vi till att fler kan leva ett gott och självständigt liv som alla andra.
Välkommen att bli en av oss! Du är Göteborg.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du göra skillnad som biträde för personer som bor i BmSS, Bostad med särskild service? Vi söker en ny kollega som vill ge stöd till personer i det dagliga livet, i och utanför hemmet. En del av oss stöter på hinder när världen inte är utformad efter vårt sätt att fungera. Som biträde inom funktionsstöd är det din roll att stötta hyresgästerna till delaktighet och skapa möjlighet att påverka beslut och insatser. Du är ett stöd i vardagen med allt från kommunikation, stimulans av fritidsaktiviteter till hushållssysslor. Din roll är att anpassa ditt stöd och bidra till ett gott och självständigt liv. Du samverkar med andra personer som finns runt hyresgästen såsom gode män, socialsekreterare, anhöriga och sjukvård. I arbetet ingår social dokumentation och medicinhantering enligt delegation. Genom att upprätta och följa genomförandeplaner ser du till att hyresgästernas behov står i fokus. De får ett tryggt hem med möjlighet att leva som alla andra. I din roll ingår att motivera hyresgästerna i deras vardag. Det kan vara att stimulera till kontakter utanför bostaden och skapa förutsättningar för en berikande fritid utifrån brukarens intressen. Som stödassistent gör du det möjligt för våra hyresgäster att utvecklas och växa.

På våra två enheter får du chansen att arbeta med personer som har autism som sin primära diagnos, du får även chansen att arbeta med personer som har mer sällsynta diagnoser vilket ger dig chansen att fortsätta utvecklas som stödassistent. För att säkerställa att du känner att du har de verktyg som du behöver för att möta vår komplicerade målgrupp arbetar vi med hög delaktighet där all erfarenhet räknas, vi har en stödpedagog på plats samt tillgång till aktivt stöd från metodhandledare. 2023 skapade vi autismområdet i sydväst där vi bygger en kunskapsbank som vi ska kunna använda på alla sex autismenheter för att bättre kunna möta de behov som våra brukare har samt förbättra vårt arbete med att förebygga ohälsa. Kunskapsbanken består av all vår samlade kompetens från stödassistenter med särskilda styrkor till stödpedagoger som får särskilda uppdrag på de olika enheterna samt vår metodhandledare som hjälper oss i all form av utvecklingsarbete. Tjänsterna ser olika ut då man i ena huset har sovande jour men inte i det andra. Det som är likt är att man arbetar dag/kväll samt varannan helg. Ta chansen nu och sök dig till oss, på intervjun beskriver vi de två husen närmare så att vi och du kan avgöra vart just du passar bäst.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en pågående stödassistentutbildning, Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt arbete, eller Vård och omsorgsprogrammet med specialisering inom programfördjupningen funktionsnedsättning. Alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Kommunikation är en viktig del av arbetet, du har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. Vidare är det krav att du har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg och av arbete med målgruppen sedan tidigare. Kunskap och erfarenhet av följande metoder är ett krav: LAB (lågaffektivt bemötande), AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) , Tydliggörande pedagogik, Tecken som stöd, ESL (Ett självständigt liv), IBIC (Individens behov i centrum), MI (Motiverande samtal). Goda kunskaper i social dokumentation är också ett krav.

Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du har en öppen och positiv attityd då du har brukarens/kundens behov som utgångspunkt för ditt agerande. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du arbetar för sammanhållning i arbetsgruppen och ser misslyckanden som något att lära sig av och skapar utrymme för dialog. Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Du har förmåga att förklara problem och information för olika mottagare och ur olika perspektiv. Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer. Du skiljer på sak och person och kan ta välgrundade beslut under tidspress. Utöver det är det meriterande om du har god datavana. Meriterande är också körkort B och körvana.

ÖVRIGT
Bifoga studieintyg eller examensbevis på efterfrågad utbildning.
Vid arbete i den enskildes hem:
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat.
Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Detta görs på polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ antingen via e-tjänst (Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret) eller med hjälp av Blankett för att kontrollera egna uppgifter (Blankettför begäran om registerutdragför enskild person, utdrag nr 442.3)

Sammanfattning

Liknande jobb


Tillsvidareanställning Nattpatrullen

Tillsvidareanställning Nattpatrullen

14 februari 2024

Vardagshjältar till Omsorg och stöd sökes...

20 februari 2024

Sommarvikarier  till Spånga-Tensta hemtjänst och Järva nattpatrull

Sommarvikarier till Spånga-Tensta hemtjänst och Järva nattpatrull

19 februari 2024

20 februari 2024