Bitr.rektor

Arbetsbeskrivning

Stockholms Stad 117 Utbildningsförvaltningen Solbergaskolan "Solbergaskolan utvecklar för framtiden" Solbergaskolan ligger i Älvsjö och är en grundskola med ca 300 elever i åldrarna 6 år - 16 år.Vi söker dig som har pedagogisk erfarenhet/examen som lärare eller ledare.Skolan har stor del av elever med annat modersmål varför det är bra om du har kunskap om svenska som andra språk.Uppdraget är bl a att leda verksamheten på fritids och skolans tidigare del dvs årskurs 1-5.Uppdraget kan förändras under tidens gång.Vi har en utmaning att utveckla fritids och skola så det blir samarbetet utvecklas ännu mer.Som person bör du vara reflekterande och se möjligheter i de resurser som finns för uppdraget.Du ingår i skolan ledningsgrupp och kommer att ha personal, ekonomiskt och pedgogiskt ansvar.Skriv ett kort brev om dig själv vad du kan bidra med i vår förändring av att utveckla skolan till den bästa bifoga CV.Läs mer om skolan på vår hemsidan, välkommen med din ansökan.Tjänsten kan tas i anspråk av övertalig personal.

Sammanfattning

Postadress

Utbildningsförvaltningen
-, -

Liknande jobb


Gymnasie-/Vuxenutbildningschef, Ref BUN 7/09

1 juli 2009

Pedagogisk ledare

26 juni 2009

Rektor

4 december 2009

Biträdande rektor/administratör, Nytorpsskolan

9 juli 2009