Bostadsstöds- och energihandläggare, tidsbegränsad anställning

Bostadsstöds- och energihandläggare, tidsbegränsad anställning

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen är regeringens representant i länet och arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Vi verkar som en samlande kraft för länet och har verksamhet inom samhällsplanering, lantbruk och landsbygd, krisberedskap, miljö och natur, sociala frågor, kulturmiljö, klimat och energi och allmän förvaltning. I dessa verksamheter har vi i vår ärendehantering ett ansvar att väga olika sakintressen mot varandra. Vi arbetar för att nationella mål ska få genomslag och samordnar olika samhällsintressen samt främjar samverkan mellan olika aktörer i länet. Vi ger bidrag och stöd till olika verksamheter och ser till att lagar och riktlinjer följs.

På länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 220 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Vi är en arbetsplats som präglas av kunskap, öppenhet och engagemang.

ARBETSUPPGIFTER
Det råder bostadsbrist i hela landet och med ett ökat tryck på byggande av bostäder. Regeringen har tidigare beslutat om statliga investeringsstöd för att stimulera bostadsbyggandet samt för att minska energianvändningen i befintligt bostadsbestånd. Plan- och bostadsenheten behöver nu en tillfällig förstärkning inom arbetsområdet med en bostads- och energistödshandläggare.

Som stödhandläggare kommer du att ingå i en mindre arbetsgrupp. I arbetsuppgifterna som handläggare ingår huvudsakligen att hantera ansökningar om bostads- och energistöd samt att genomföra tillsyn och följa upp effekterna av dessa stöd. Därutöver ingår att informera kommuner, allmännyttor, enskilda fastighetsägare, entreprenörer och konsulter om aktuella stöd. I arbetsuppgifterna ingår även i förekommande fall att svara på remisser till regeringen och Boverket med flera.
Plan- och bostadsenheten arbetar brett med samhällsplanering, råd, stöd och tillsyn genom plan- och bygglagen och regionala utvecklingsfrågor i länet. Vi samarbetar inom och mellan de olika funktionerna på enheten och på myndigheten.

KVALIFIKATIONER
Vi vill att du har en högskoleutbildning. Vi vill att du ska ha erfarenhet av att handlägga bostads- och energistöd. Det är meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning samt arbete med handläggning inom energi-, miljö- och klimatområdet. Det är meriterande om du har kunskap om Boverkets byggregler. Kunskap eller intresse för energi- och bostadsfrågor eller intresse för sociala aspekter på bostad är också meriterande. Som person är du strukturerad, har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt. Du är mål- och resultatinriktad. Du har god kommunikativ förmåga såväl muntligt som skriftligt. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.


ÖVRIGT
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Läs mer på https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Varmt välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

Liknande jobb


29 november 2022

Miljösamordnare

29 november 2022

Miljösamordnare

29 november 2022