Budgetrådgivare

Arbetsbeskrivning

Frisk luft och rent vatten, bra mat, hälsosamma bostäder och en hållbar stad. Miljöförvaltningen har ett stort verksamhetsområde med en gemensam nämnare: miljön i Malmö. Genom tillsyn och kontroll av allt från livsmedelshantering och vatten, till luftföroreningar, buller och miljöfarlig verksamhet, arbetar vi för att förhindra skador på människors hälsa och på miljön. Vi tillvaratar också miljöintressena i samhällsplaneringen och driver arbetet för hållbar utveckling i kommunen. Vi svarar dessutom för konsumentvägledning, energirådgivning och budget- och hyresrådgivning. Miljöförvaltningen har ca 120 anställda. ARBETSUPPGIFTER Som budgetrådgivare arbetar du i ett team med fem andra rådgivare. Du arbetar med bred privatekonomisk rådgivning och med lagreglerad skuldsanering som specialitet. Du informerar och ger råd kring skuld- och obeståndssituationer för att tillsammans med kunden finna och aktivera möjliga lösningar. Du väger in förutsättningar, sakfrågor och uppgifter från fordringsägare, ombud, myndigheter och olika samhällsfunktioner. Du vägleder i det förarbete som normalt föregår en ansökan om skuldsanering och hjälper kunden att ansöka. Som rådgivare bistår du vid förekommande besvärs- och omprövningar av skuldsaneringsbeslut samt vid behov med stöd under löpande saneringsperiod. I tjänsten ingår även att informera olika intressegrupper som skolor och institutioner kring budget, skuld och obeståndsfrågor samt om skuldsanering. KVALIFIKATIONER Du har en högskoleutbildning med ekonomisk, juridisk eller beteendevetenskaplig inriktning. Du har sinne för ekonomi och gärna kunskaper i företagsekonomi. Du har god datorvana. Tjänsten kräver att du är empatisk, har lätt för att samarbeta och få kontakt med människor. Du är även kreativ, öppen och serviceinriktad Tidigare erfarenhet av skuld- och budgetrådgivning och fackkunskap inom obeståndsjuridiken är meriterande.

Sammanfattning

Liknande jobb


Konsumentrådgivare

24 juni 2010

Konsumentrådgivare

18 februari 2010

Konsumentvägledare/Konsumentrådgivare

20 maj 2010

1 april 2020