Bygglovshandläggare

Bygglovshandläggare

Arbetsbeskrivning

Landskrona skapar framtiden med mod och handlingskraft! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss? Landskrona har påbörjat ett omfattande stadsutvecklingsprojekt som heter Landskronas vägval. Stadens goda läge vid havet och befintliga stadskvaliteter ska vidareutvecklas för att få fart på tillväxten.

Stadsbyggnadsförvaltningen planerar staden och svarar för myndighetsfrågor enligt bland annat plan- och bygglagen. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Förvaltningen har sju avdelningar: stadsarkitektavdelningen, planavdelningen, stadsmiljöavdelningen, Mark- och exploatering, MBK/GIS, administrativa avdelningen samt ett kommunalt Lantmäteri.
Stadsarkitektavdelningen består av ett team med fem medarbetare med olika kompetenser och 1 chef. Här arbetar arkitekter, bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer. Avdelningen arbetar med förhandsbesked, bygglov, anmälan, olovligt byggande och ovårdade tomter (tillsyn) samt rådgivning till medborgarna och företagen. Arbetet sker i bred samverkan både internt och externt. Vi söker dig som är samarbetsinriktad, kvalitets- och resultatmedveten samt kan arbeta kreativt och självständigt.

I Landskrona stad arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. BRA är fundamentet som alla våra medarbetare bär med sig i sitt arbete och sina möten med kommuninvånare, kollegor, myndigheter och andra aktörer. Vi har ett professionellt och respektfullt bemötande, oavsett vem vi möter. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, där vår värdegrund avspeglar sig i all vår verksamhet. Vi vet, att olikheter bland oss medarbetare berikar och utvecklar. Med vår personalpolitik skapar vi en BRA arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande och lust att lära.


VÄLKOMMEN TILL OSS!

ARBETSUPPGIFTER
Vi erbjuder dig ett stimulerande och varierande arbete med möjlighet att bidra till utvecklingen av Landskrona som en attraktiv och hållbar stad.

Som bygglovshandläggare handlägger du självständigt myndighetsärenden kopplade till utveckling av stadens miljöer, i såväl stort som smått.

Bygglovsbeslut fattas i stor omfattning på delegation, men du kan också behöva formulera tjänsteskrivelser till stadsbyggnadsnämnden.

En stor del av arbetet består av att ge råd och upplysningar kring bygglovsprocessen till Landskronamedborgarna, konsulter, exploatörer och andra intressenter.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har arkitektexamen, bygglovshandläggare examen eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig.

Tjänsten innebär samarbete både internt och externt. Därför kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper och din förmåga att formulera dig i tal och skrift.

Vi arbetar i en digitaliserad bygglovsprocess med ärendehanteringssystemet Castor, vilket gör att du behöver känna dig trygg och bekväm med papperslös handläggning. Du trivs i en digital miljö och har lätt för att lära dig nya system och verktyg.

Vi vill också att du bidrar med en positiv och konstruktiv anda så att vi tillsammans kan ge god service till kommuninvånare och näringsliv och samtidigt skapa en trevlig arbetsplats.

Vi välkomnar dig som är intresserad av utvecklingsarbete och som tycker om att tänka nytt och att bidra till en god och effektiv service. Vi önskar att du har erfarenhet av myndighetsutövning inom bygglov eller är nyexaminerad från yrkesutbildning med inriktning bygglovshandläggare.

ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länken i annonsen. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan, då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Landskrona stad är en allmän handling.

Läs mer om oss på: landskrona.se/Jobba hos oss

I denna rekrytering har vi tagit ställning till olika rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Kontaktpersoner på detta företaget

Stadsingenjör Eva Åkesson
0418-47 06 29
Förrättningslantmätare Erika Eek
0418-47 33 88
Sveriges Ingenjörer Åsa Cademar Nilsson
0418-47 35 73
Vision Christian Borg
0418-47 00 94
Lantmäterichef Åsa Cademar Nilsson
0418 - 47 35 73
Förrättningslantmätare Erika Eek
0418-47 33 88
Planchef Johan Nilsson
0418 47 46 95
Stadsbyggnadschef Anna Thott
0418-47 35 89
Stadsarkitekt Petter Eiring
0418-474690

Sammanfattning

Besöksadress

Drottninggatan 7 26180 Landskrona
None

Postadress

None
Landskrona, 26180

Liknande jobb


Bygglovhandläggare

Bygglovhandläggare

18 maj 2021

17 maj 2021