Case manager/Socionom

Case manager/Socionom

Arbetsbeskrivning

Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare.
Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlik stad" – en långsiktig satsning för social hållbarhet. Vår vision lyder: "Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla".ARBETSUPPGIFTER
Med anledning av att en av våra medarbetare fått nytt jobb söker ACT-Göteborg nu en ny socionomkollega med intresse för att vara med och driva arbetet på vår samverkansmottagning framåt.

ACT Göteborg är lokaliserad på Järntorget och är en integrerad tvärdisciplinär mottagning där Göteborg Stad samverkar med specialistpsykiatrin; VO Beroende, Psykos, och Affektiva. Mottagningens målgrupp är personer över 18 år med svår psykisk sjukdom och sammansatta behov till följd av psykiatrisk problematik och/eller substansbruk, ofta i hemlöshet, men som inte kunnat tillgodogöra sig ordinarie behandlingsinsatser inom specialistpsykiatrin, beroendevården eller kommunen.

Inom verksamheten arbetar man utifrån en integrativ resursgruppsmetod (R-ACT) och erbjuder uppsökande och samordnade vård- och stödinsatser till invånare i Göteborg. Arbetet bedrivs multidisciplinärt och är uppbyggda med tvärprofessionella team bestående av personal både från kommun och sjukvård. Insatserna genomförs i patientens närmiljö och kännetecknas av flexibilitet och närhet, samt fokus på delat beslutsfattande och förstärkning av brukarnas självförtroende och egna förmågor. Arbetet styrs utifrån Socialtjänstlagen och vi arbetar i samverkan med och på uppdrag av socialtjänsten.

I arbete ingår bl.a;
• att arbeta relationsskapande, uppsökande och motiverande riktat mot personer som har ansökt om, alternativt är antagna som ärenden på ACT Göteborg (egna ärenden).
• att samverka internt och externt i syfte att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda
• att bidra till utveckling av mottagningens arbete och metoder med fokus på att den enskilda får det stöd den behöver
• att dokumentera i Treserva

Då det är viktigt att alla medarbetare arbetar utifrån samma metod erbjuds man utbildning i R-ACT inklusive
handledning.

Som anställd inom ACT Göteborg erbjuds du stöd och samarbete med kompetenta och engagerade kollegor med olika yrkesbakgrund. Inom ramen för arbetet ges du tid och möjlighet att arbeta relationsskapande utifrån ett helhetsperspektiv på individen. Du ges också stor möjlighet att påverka arbetsupplägg och innehåll utifrån uppdragets utformning.

KVALIFIKATIONER
Socionomutbildning och flerårig erfarenhet i yrket och från myndighetsutövning är grundkrav.

Som socionom hos oss så ser att du har en bred erfarenhet av arbete inom missbruksområdet och/eller psykiatri samt gärna erfarenhet av att möta personer i hemlöshet. En förutsättning för att kunna göra ett bra jobb är att du har intresse av och visar stor förståelse för målgruppen. Ett respektfullt och gott bemötande av personer som saknar tillit till samhället och som av omgivningen upplevs som utmanande är av största vikt.

Som person är du drivande, lösningsfokuserad och duktig på att samarbeta med såväl medarbetare inom organisationen som externa aktörer. Eftersom behovet i vår vardag kan se olika ut ser vi att du är duktig på att prioritera och har ett flexibelt förhållningssätt. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet från vård- och stödsamordning/ACT.

Körkort är ett krav.

ÖVRIGT
Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.

Sammanfattning

Liknande jobb


Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd, utredningsgrupp

Socialsekreterare till ekonomiskt bistånd, utredningsgrupp

25 januari 2021

Tingsryds kommun söker vikarierande socionom ekonomiskt bistånd

25 januari 2021

Socionomkonsulter för uppdrag inom Barn och Unga

Socionomkonsulter för uppdrag inom Barn och Unga

25 januari 2021

Socionomkonsulter för uppdrag inom Barn och Unga

Socionomkonsulter för uppdrag inom Barn och Unga

25 januari 2021