CBI söker högskoleingenjör inom bygg

Arbetsbeskrivning

Entreprenör

CBI Betonginstitutet AB är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation inom cement, betong och bergmaterial. CBI är en del av RISE (Research Institutes of Sweden). CBI har kontor i Stockholm, Borås och Lund men vi arbetar över hela landet och internationellt. Vår verksamhetsidé är att skapa, tillämpa och sprida kunskap inom betong- och bergmaterialområdet. Nyskapande sker genom forskning och utveckling, tillämpning genom provning, kontroll, utredningar och andra tekniska tjänster samt spridning genom kursverksamhet och information. Sektionen Tillståndsbedömningar CBI har lång erfarenhet av tillståndsbedömningar och skadeutredningar med hjälp av okulärbesiktning, provtagning och laboratorieprovningar med avancerad utrustning. Inom sektionen finns även kompetens att undersöka och analysera konstruktioners bärförmåga och funktion. I våra uppdrag ingår ofta att utarbeta detaljerade reparationsförslag och i vissa fall även utformning av kompletta förfrågningsunderlag samt utförandekontroll. Vi utför även beräkningar av byggnaders och anläggningars återstående livslängd baserat på bl.a. tillståndsbedömningar, skadeutredningar samt principerna för livslängdsdimensionering. Arbetsuppgifter Arbeta inom sektionens reguljära verksamhet som till stor del handlar om tillståndsbedömning av betongkonstruktioner. Kvalifikationer För tjänsten krävs högskoleingenjörsexamen inom byggnadsteknik eller annan motsvarande utbildning med relevans för den aktuella tjänsten. Utöver traditionella meriter är erfarenhet från byggbranschen meriterande och goda kunskaper i svenska ett krav. Tjänsten kräver god förmåga att arbeta självständigt och driva projekt framåt, att sätta sig in i nya frågor och att samarbeta med kunder och kollegor. Sista ansökningsdag: 13 januari 2017. Inkomna ansökningar hanteras löpande. För ytterligare information om tjänsten kontaktar du: Kristian Tammo, gruppchef, CBI Betonginstitutet, telefon 010-516 6832 Våra fackliga representanter för Sveriges ingenjörer är: Lars Kraft, 010-516 6816 och för Unionen, Marjo Svedfors, 010-5166866. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är en institutskoncern med ca 1 500 medarbetare, och ingår i RISE-gruppen. Vår vision är att vara en internationellt ledande innovationspartner. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling. SP är en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare i Universums senaste undersökning. Läs mer på www.sp.se SP, Swedish ICT och Innventia går samman i RISE för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare innovationspartner för näringsliv och samhälle. Vid årsskiftet byter vi namn till RISE. Läs mer på www.ri.se/utveckling-av-rise Högskoleingenjör Civilingenjör Annan likvärdig utbildning Ansökan sker endast via nedanstående länk!

Kontaktpersoner på detta företaget

Pär Liljestrand

Marie Sjöberg

Fredrik Johansson

Marcus Vestergren

Ej tillgänglig

Mikael Stallgård

Eddie Hasth

Jan Jacobson

Pia Östgaard

Birgitta Strömbom

Sammanfattning

Besöksadress

Borås
None

Postadress

Box 857
Borås, 50515

Liknande jobb


3 december 2020

Senior Researcher in Systems-of-Systems

Senior Researcher in Systems-of-Systems

27 november 2020

20 november 2020