Chef Barn- och utbildningskontoret

Chef Barn- och utbildningskontoret

Arbetsbeskrivning

Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. Vi ser till att det där självklara fungerar: att våra barn har det bra i förskolan och skolan, att vägarna är plogade och att våra äldre har en meningsfull tillvaro. Men vi nöjer oss inte där. Tillsammans tar vi hela tiden nya steg mot en hållbar framtid.

Dynamik, service och bemötande är en given del i vår vardag. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.

I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.

Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.

ARBETSUPPGIFTER
Rollen ansvarar för verksamheterna inom Barn- och utbildningskontoret som omfattar förskolan, grundskolan och elevhälsan. Kontoret omsätter ca 330 MSEK årligen och har ca 560 medarbetare. Som chef för Barn- och utbildningskontoret leder du kontorets verksamhetschefer och är ansvarig gentemot Barn- och utbildningsnämnden. Du är direkt underställd kommundirektören, ingår i kommunens ledningsgrupp och leder även din egen ledningsgrupp inom kontoret.

Den huvudsakliga uppgiften är att leda och säkerställa att verksamheterna når fastställda mål. Uppdraget fokuserar på att kontinuerligt utveckla och förbättra skolresultaten, med särskild vikt på att fler elever avslutar grundskolan med gymnasiebehörighet. Du har det övergripande ansvaret för ekonomi, kvalitet, arbetssätt och processer. Centrala beståndsdelar i uppdraget innefattar tydlig styrning, utveckling och uppföljning av ekonomi och kvalitet. I rollen förväntas man arbeta för att säkerställa effektiva arbetsmetoder och processer inom kontoret. Barn- och Utbildningschefen har ansvar för att säkra långsiktig kompetens- och personalförsörjning inom verksamheten. Uppdraget inkluderar att driva arbetet med strategisk kompetensförsörjning för att möta verksamhetens behov och utmaningar.

Utöver det utvecklar du kontorets ledningsteam och driver arbetet med att motivera och stödja kontorets ledare genom motivation, engagemang och delegering av befogenheter för att effektivt nå gemensamma mål. I din närhet finns nio kompetenta medarbetare som du har personalansvar för. Tillsammans utgör ni Barn- och utbildningskontorets ledningsgrupp och stab.

I kommunens ledningsgrupp arbetar du utifrån ett kommunövergripande helhetsperspektiv tillsammans med andra kommunledande funktioner för att möta framtida utmatningar. I ledningsgruppen har du en viktig roll i arbetet med att fortsätta utveckla kommunen som organisation och arbetsgivare.

I denna roll är det viktigt att du gillar att leda i förändring, kan fatta komplexa och svåra beslut samtidigt som du håller samman teamet och leder dem mot våra gemensamma mål.

Chefskapet i Åre kommun kännetecknas av tre områden; ledarskap, arbetsgivaransvar och verksamhetsansvar. För ett gott chefskap måste alla tre delarna finnas och de tre områdena går in i varandra på många olika plan.

Du representerar Åre kommun så väl internt som externt och förväntas bidra aktivt till en positiv utvecklingen av kommunens varumärke.

KVALIFIKATIONER
Som chef på Barn- och utbildningskontoret behöver du vara uthållig, se helheten och ta kontoret modigt framåt.

Vi söker dig som har en relevant akademisk examen och har erfarenhet från barn- och utbildningsområdet med en förståelse för hela verksamheten. Du har god kännedom om de lagar som styr verksamheten. Vi bedömer det som nödvändigt att ha arbetat i en politiskt styrd organisation. Du har lång erfarenhet av ledarskap samt erfarenhet av en ledande roll i en komplex organisation med flera chefsled. Du ska även ha god erfarenhet av att arbeta med ekonomisk styrning med tydligt resultatfokus.

Vi ser det som meriterande att ha arbetat i en kommunledningsgrupp och/eller en ledningsgrupp. Det är också meriterande med erfarenhet av förändringsledning och mediavana samt att ha arbetat i en liknande roll.

Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker någon som är målinriktad och präglas av strategiskt och analytiskt tänkande. Vi ser också att du är utåtriktad och har förmågan att skapa bra plattformar för samarbete och samverkan tack vare ditt kommunikativa ledarskap.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Tjänsten är säkerhetsklassad och anställning omfattar registerkontroll och särskild personutredning.

Sammanfattning

Liknande jobb


VD till Campus Ljungby

VD till Campus Ljungby

28 mars 2024

Verksamhetschef Grundskolan F-6

Verksamhetschef Grundskolan F-6

18 mars 2024

Prefekt till institutionen för elektroteknik

Prefekt till institutionen för elektroteknik

5 mars 2024

13 februari 2024