Chef Beställarorganisationen

Arbetsbeskrivning

Stadskansliets roll är att stödja kommunstyrelse och förvaltnings- och bolagsledningar i arbetet med Göteborgs stads uppdrag för ledning, styrning och utveckling av verksamheten. Utgångspunkten är de mål och inriktningar som fastställs av kommunfullmäktige i budget och verksamhetsplaner. Enheten för Organisation och IT-utveckling är en av stadskansliets åtta enheter. Utifrån kommunstyrelsens mål- och inriktningsdokument ska enheten -Leda och samordna utveckling av processer och verktyg för ledning och styrning i staden - Utveckla och samordna kommungemensam IT strategi och kommungemensamma IT frågor utifrån verksamheternas behov - Ta initiativ och samordna identifiering av utvecklingsbehov och organisatoriska brister utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. ARBETSUPPGIFTER Som Gruppchef för beställarorganisationen ingår du i enheten för Organisation- och IT-utvecklings ledningsgrupp. Du kommer ha personalansvar för 5-6 medarbetare, budgetansvar för kommungemensamma IT-system samt leda och samordna beställarfunktionens arbetssätt och processer. Vidare kommer du att: . Ansvara för samordning av leveranser och tidplaner för avtal och överenskommelser med stadens olika IT-utförare . Ansvara för benchmarking av kommungemensamma IT-stöd och tjänster . Föra dialog med förvaltnings- och bolagsledningar i frågor rörande stadens gemensamma IT-System . Delta i strategisk dialog kring utveckling av IT KVALIFIKATIONER Vi vill att du har lämplig högskoleutbildning, gedigen erfarenhet av ledarskap i komplexa organisationer där du har arbetat med styrnings- och ledningsfrågor ur ett koncernperspektiv. Du är väl förtrogen med ekonomistyrning, IT-strategiska frågor, IT-infrastruktur och har god kännedom om utvecklingen inom IT-området. Dessutom har du förståelse för arbete i en politiskt styrd organisation. Stor vikt läggs vid din förmåga att analysera, strukturera, koordinera och leda verksamhet och processer. Du är en god pedagog med hög kommunikativ förmåga. Som person är du utåtriktad, relationsskapande, drivande och gillar omväxling.

Sammanfattning

Liknande jobb


20 augusti 2010

Säkerhetsarkitekt

21 augusti 2010

Specialist Applikationssäkerhet

21 augusti 2010

23 augusti 2010