Chef för kulturmiljöenheten

Arbetsbeskrivning

LÄNSSTYRELSEN SÖKER CHEF FÖR KULTURMILJÖENHETEN - LÄNSANTIKVARIE, Refnr 112-3252-09

Vår tidigare länsantikvarie har utsetts till avdelningschef inom myndigheten.Vi söker därför en efterträdare.

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet ansvarar för att bereda ärenden inom ramen för kulturmiljölagen och miljöbalken samt att i andra sammanhang bevaka att kulturmiljöns värden beaktas.Enheten arbetar också med beslut om bidrag för vård och skötsel av bl a kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och fornlämningar samt för kunskapsuppbyggnad, information och projektverksamhet kopplad till kulturmiljön.Kulturmiljöenheten är en väl fungerande arbetsgrupp med sju kompetenta och erfarna medarbetare.

Som enhetschef ansvarar du bl.a. för samordning, planering och genomförande av enhetens verksamhet i enlighet med Länsstyrelsens övergripande mål.Du ingår i miljöavdelningens respektive Länsstyrelsens chefsgrupp.

ARBETSUPPGIFTER
.leda enhetens verksamhet i fastställd riktning
.sätta mål, prioritera, följa upp och utvärdera resultat
.ansvara för enhetens personal och ekonomi
.utveckla enhetens verksamhet inom utpekade områden
stödja medarbetarna i deras utveckling och i arbetet för att effektivt nå verksamhetens mål
.initiera och medverka i interna och externa samverkansprojekt
.följa och vid behov påverka utvecklingen inom enhetens ansvarsområden
.ärendehandläggning

VI SÖKER DIG SOM HAR
.akademisk examen med kulturhistorisk inriktning alternativt med .relevant erfarenhet av att arbeta i en ledande befattning
.relevant erfarenhet av arbete inom kulturmiljösektorn
.god förmåga att upprätthålla goda kontakter med omvärlden liksom internt inom Länsstyrelsen
.god förmåga att utveckla nätverk och samverka med berörda parter i länet och landet
.god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
.körkort för bil.

DET ÄR OCKSÅ EN FÖRDEL OM DU HAR
.erfarenhet av myndighetsarbete.

Länsstyrelsen fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi satsar på jämställdhet och mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.Vi sätter värde på om du har kunskaper i samiska, finska och/eller meänkieli eftersom dessa nationella minoritetsspråk finns representerade i länet.

LÄS MER OM ARBETSUPPGIFTERNA OCH KULTURMILJÖPENHETEN PÅ:
http://www.bd.lst.se/kulturmiljo/Startpage.aspx

VI KAN ERBJUDA
.bra arbetsmiljö
.goda utvecklingsmöjligheter
.friskvård.

VILL DU VETA MER?
Fackliga företrädare för SACO och ST nås via växeln, 0920-96 000.

Sammanfattning

Liknande jobb


Länsantikvarie

11 augusti 2009

Chef för kulturmiljöenheten - länsantikvarie

9 januari 2009

Chef för museets publika avdelning

30 maj 2016

Länsantikvarie

21 mars 2017