Chef för Naturvårdsavdelningen

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att offensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden.
Vår vision är ” I samverkan utvecklar vi det goda och hållbara Västmanland”.


Engageras du av samhällsfrågor och vill vara med att bidra till ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle utifrån ditt yrkeskunnande? Då är Länsstyrelsen den rätta arbetsplatsen för dig

Avdelningen för naturvård består av cirka 25 medarbetare och uppdraget är att tillsammans med olika  aktörer, förvalta, stärka och skydda Västmanlands läns värdefulla naturmiljöer, växter och djur. Vår uppgift är att värna om den biologiska mångfalden och om människans möjlighet att hållbart nyttja och njuta av naturen.

Avdelningen ansvarar för att bilda och sköta naturreservat, inventera och genomföra åtgärder i syfte att bevara arter och naturmiljöer, genomföra regional miljöövervakning samt hantera dispens- och tillståndsfrågor som rör naturmiljön. Utöver detta hanterar vi de uppgifter som ligger inom ramen för Länsstyrelsens ansvar som regional förvaltningsmyndighet för jakt- och viltvård. Naturvårdsavdelningens arbete är en viktig del i ambitionen att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle och att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen. Avdelningen ansvarar för skydd och förvaltning av värdefulla naturmiljöer.

Arbetsbeskrivning Arbetet som chef för Naturvårdsavdelningen är stimulerande och utvecklande med många kontakter lokalt, regionalt och nationellt. Du kommer att vara en del i det nationella nätverket som byggts upp mellan landets länsstyrelser. Samverkan sker med länets kommuner, närliggande län och nationella myndigheter.

Som chef på Naturvårdsavdelningen ansvarar du för att driva och utveckla verksamheten utifrån en helhetssyn och gemensam värdegrund på Länsstyrelsen. Du får det övergripande ansvaret för avdelningens personal, budget och verksamhetsresultat. Du kommer att ingå i länsstyrelsens ledningsgrupp som leds av landshövdingen, där länsrådet och övriga avdelningschefer ingår och medverkar. Till ditt stöd finns en biträdande avdelningschef samt två funktionsledare som leder funktionens arbete med att lösa uppgifter i enlighet med arbetsordning och verksamhetsplan på uppdrag av avdelningschefen.

Kvalifikationer Du har en akademisk examen, gärna med inriktning mot avdelningens verksamhetsområde. Vi förutsätter att du har chefserfarenhet och van att leda medarbetare och verksamhet mot uppsatta mål. Majoriteten av Länsstyrelsens medarbetare är specialister och arbetar självständigt i de grupperingar som leds av funktionsledarena. , Det  är därmed meriterande om du har vana av att leda via andra.

Ledaregenskaperna är viktiga och därför fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och din erfarenhet av ledarskap. Arbetet ställer krav på att du är tydlig i ditt ledarskap och arbetar resultatinriktat med rätt kombination av kvalitet och effektivitet. Du skapar ett positivt engagemang hos medarbetarna genom ett öppet arbetsklimat där medarbetarna kan utvecklas och ta ansvar.

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling, friskvård och flexibel arbetstid. Länsstyrelsen har en jämställdhets- och likabehandlingsplan och vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och åldrar. Då vi strävar efter en jämnare könsfördelning ser vi gärna manliga sökande.

Du blir tillsvidareanställd med ett tidsbegränsat chefsförordnande på tre år med möjlighet till förlängning.

Tillträde enligt överenskommelse

 

Vill du veta mer så kontakta Ulrica Gradin, länsråd, telefon 073-044 42 16 eller Gunnel Ek-Lundqvist, HR chef, telefon 070-610 62 18

Fackliga företrädare är Pernilla Börjesson SACO-S och Anna Onsten-Molander ST. De når du via vår växel på telefon 010-224 90 00

 

Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2017

 

Vi undanber oss vänligen alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


23 januari 2021