Chef - Informationsförvaltning

Chef - Informationsförvaltning

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som har ett stort intresse för informationsförvaltning och vill vara med och utveckla enheten för Informationsförvaltning i Nyköping kommun tillsammans med medarbetarna.

Enheten för Informationsförvaltning är centralt placerad på kommunledningskansliet och arbetar med att stödja, styra, samordna och utveckla kommunens informationshantering under hela dess livscykel.

Inom enheten finns kommunens stadsarkiv, centrala registratur, informationssäkerhetssamordning samt ansvar för de system som stödjer kommunens övergripande informationshantering.
Stadsarkivet utgör arkivmyndighetens arkivfunktion med uppdrag att stödja kommunens divisioner och enheter samt bolag för att säkra att allmänna handlingar hanteras och arkiveras på ett säkert sätt över tid. Stadsarkivet omfattar Nyköpings kommuns kommunala arkiv där även bild- och företagsarkiv samt folkrörelsearkiv ingår. Stadsarkivets uppdrag innefattar bland annat att förteckna, vårda, förvalta och tillgängliggöra de kommunala arkiven. Sedan ca ett år tillbaka har kommunen ett e-arkiv som enheten förvaltar, utvecklar och ansvarar för.

Samarbete sker med Länsmuseet i Sörmland, förutom att ha arkiv- och kontorslokaler i museet för kommunens bild- och företagsarkiv, bemannar kommunen även forskarexpeditionen under schemalagda tider tillsammans med deras personal.

På enheten finns även kommunens centrala registratur som bland annat stödjer diarieföring av kommunstyrelsens, kommunledningskontorets samt ett flertal verksamhetsnämnders handlingar. I uppdraget ingår även ansvar för kommunens övergripande arbetsflöden kopplade till diarieföring, genom till exempel verksamhetsgemensamma rutiner samt kommunens registratorsnätverk.

Enheten äger och förvaltar ett flertal system som stödjer kommunens informationshantering, bland annat det verksamhetsövergripande ärende- och dokumenthanteringssystemet samt e-arkiv. Som enhetschef är du systemägarombud samt systemägare och agerar i enlighet med kommunens systemförvaltningsmodell. Enheten samordnar kommunens informationssäkerhetsarbete och stöttar ledning, verksamheter och medarbetare i informationssäkerhetsfrågor. På enheten finns även kommunens dataskyddsombud.

ARBETSUPPGIFTER
Som chef för Informationsförvaltning har du verksamhets-, budget- och personalansvar för enhetens 10 medarbetare. Detta innebär att du hanterar operativa såväl som strategiska verksamhetsfrågor. Du planerar, leder, fördelar och följer upp arbetet samt utvecklar och entusiasmerar medarbetarna. Styra och utveckla uppdraget/verksamheten och nå resultat genom uppsatta mål genom att inspirera, stötta och coachar dina medarbetare för att tillvarata deras kunskaperför att utveckla arbetet.

Du är drivande i enhetens utvecklingsarbete och har ett organisationsövergripande perspektiv för Nyköpings kommun där du arbetar strategiskt och långsiktigt genom att aktivt söka samarbeten genom effektiv samverkan och dialog. Du ingår i kommunledningskansliets ledningsgrupp och deltar aktivt för att genomföra gemensamma uppdrag.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleutbildning inom arkiv- och informationsvetenskap, samhällsvetenskap, juridik eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Du har flerårig chefs- eller ledarerfarenhet och kunskap och vilja att driva utvecklingsarbete, du har god förmåga att kommunicera muntligen och skriftligen på svenska och engelska.
Meriterande att ha goda erfarenheter i offentlighet och sekretess och förvaltningsfrågor kopplat till arkiv och registratur och vi ser gärna att du tidigare jobbat med informationssäkerhetsfrågor samt har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation/offentlig verksamhet.

Som ledare förväntas du agera i enlighet med vår värdegrund och ledarpolicy vilka du aktualisera i det dagliga arbetet på enheten. Du är rättfram, bra på att kommunicera, noggrann, tydlig och har goda ledaregenskaper.

Du är även ansvarstagande, noggrann, lyhörd ledare, engagerande och motiverande, hittar sätt att samarbeta för att skapa förutsättningar för effektiv samverkan och dialog är prestigelös, är närvarande och tillgänglig och har en förmåga att prioritera och fatta beslut.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning och registerkontroll i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer att genomföras i denna rekrytering.

ÖVRIGT
Vid kusten en timme från Stockholm ligger Nyköping, ett samhälle i stark tillväxt där vi har som mål att växa med 700 nya medborgare per år. Vi strävar efter att växa på ett varsamt och hållbart sätt och det innebär en rad spännande möjligheter men också nya utmaningar, ett exempel på det är snabbjärnvägen Ostlänken där vi tar en aktiv roll i Sveriges största infrastrukturprojekt.

Att arbeta här innebär att bli del av en ambitiös organisation i en spännande fas. Inom Nyköpings kommun arbetar ca 4 000 personer och vår breda organisation med många yrkesgrupper ger goda utvecklingsmöjligheter. Här finns många av samhällets viktigaste jobb. Du som väljer att arbeta hos oss kan därför vara säker på att få engagera dig i meningsfulla arbetsuppgifter. Här är du med och gör skillnad, både för enskilda människor och för kommunen i stort.

Enheten för Informationsförvaltning ingår i Kommunledningskansliet tillsammans med enheterna Projekt-, utveckling och analys, Sekretariat, Överförmyndarkontor, Inköps- och Upphandlingsenheten samt funktioner för Juridik, Försäkringar och skadestånd.

Om du önskar stöd i programmet Offentliga Jobb vänligen ring supporttelefon 0771-693 693.

Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Kontaktpersoner på detta företaget

Kajsa Nilsson
0155-24 84 04
Åsa Johansson
0155-24 81 83
Anna Möller
0155-24 85 59
Harriet Suomi-Forssblad
0155-45 75 19
Pekka Haapanen
0155-24 89 92
Per Norrhäll
0155-24 84 70
VD Nyköpings Arenor Caroline Dewoon Thorén
0155 – 45 74 20
Vision Åsa Johansson
0155-24 81 83
Akadermikerförbundet SSR Anna Möller
073-662 23 95
VD Nyköpings Arenor Caroline Dewoon Thorén
0155-45 74 20

Sammanfattning

Besöksadress

Stora Torget 1 61183 Nyköping
None

Postadress

None
Nyköping, 61183

Liknande jobb


16 april 2021

16 april 2021

Kommunsekreterare/Kanslichef

Kommunsekreterare/Kanslichef

17 mars 2021

22 februari 2021