Chef till enheten för botanik

Chef till enheten för botanik

Arbetsbeskrivning

Vill du bli en av oss och bidra till att utveckla en organisation som efter mer än 250 år sjuder av nyfikenhet, upptäckaranda och kreativitet? Vi som arbetar vid Naturhistoriska riksmuseet är stolta över allt det vi åstadkommer. Vi erbjuder en dynamisk miljö där många olika professioner och kompetenser arbetar tillsammans. Museet ansvarar för världsunika naturhistoriska samlingar som ständigt växer och utvecklas. Museet är ett av landets mest populära besöksmål med ca 700 000 besökare per år. Här bedrivs framgångsrik forskning och samhällsviktig miljöövervakning.

Den pågående massutrotningen av växt- och djurarter hotar inte bara jordens biologiska mångfald utan hela mänsklighetens existens. Kunskapen om vilka arter som finns på jorden är bristfällig, många av dem försvinner innan vi ens vet att de funnits. Att kartlägga jordens fauna och flora är därför viktigare än någonsin, inte minst för att det ger nödvändig kunskap för prioriteringar av naturvårdsinsatser och artskydd. Världens museer och herbarier är fundamentala i detta arbete. Naturhistoriska riksmuseet spelar sedan länge en betydande roll i kartläggningen av den botaniska mångfalden i kraft av sina omfattande samlingar, kunniga personal och skickliga forskare. Hög prioritet ges att digitalt tillgängliggöra samlingarnas vittnesbörd om växters utbredning i tid och rum. Vi söker nu en person som ska leda och utveckla Naturhistoriska riksmuseets viktiga botaniska verksamhet.

ARBETSUPPGIFTER
Som enhetschef har du det övergripande ansvaret för samlingar och forskning inom enheten för botanik och kommer att delta i ledning och verksamhetsutveckling av hela forskningsavdelningen, bl.a. genom att ingå i dess ledningsgrupp.

Du kommer att leda, planera och följa upp den botaniska enhetens arbete utifrån myndighetens uppdrag, vision, strategisk plan och mål samt företräda arbetsgivaren och genomföra myndighetens prioriteringar inom verksamhetsområdet. Du ansvarar för enhetens personal, budget och arbetsmiljö. Du skapar förutsättningar och stödjer enhetens forskning och samlingsförvaltning i linje med myndighetens strategiska plan, vilket bland annat omfattar arbete med att stärka de botaniska och mykologiska samlingarnas betydelse för forskningen och samhället i stort och öka deras digitala tillgänglighet.

I uppdraget ingår att ökat samarbete inom forskningsavdelningen och med myndighetens övriga avdelningar där deltagande i den publika verksamheten vid museet är en viktig del.

För närvarande totalrenoveras enhetens lokaler och personal och samlingar är utlokaliserade i tillfälliga lokaler. En viktig arbetsuppgift är därför planering och genomförande av återflytt vilket inkluderar etablering av nya arbetssätt och rutiner.

När chefskapet medger finns möjlighet att bedriva egen forskning eller annan botanisk verksamhet.

I arbetet ingår att bedriva egen forskning när chefskapet så medger.


KVALIFIKATIONER
Du har en doktorsexamen eller motsvarande inom biologi, företrädesvis med inriktning mot systematisk botanik/mykologi. Meriterande med docentkompetens eller motsvarande inom biologi, företrädesvis med inriktning mot systematisk botanik/mykologi samt utbildning inom chefs- och ledarskap.

Du har god erfarenhet av samlingsbaserad botanisk forskning och samlingsförvaltning och kunskap kring och förståelse för biologisk mångfaldsforskning, naturvetenskapliga samlingar och dessas betydelse. Du har chefserfarenhet eller motsvarande ledarskapserfarenhet och erfarenhet av verksamhetsutveckling. Goda kunskaper i svenska eller annat skandinaviskt språk samt engelska i både tal och skrift.

Meriterande om du har en vetenskaplig produktion inom samlingsbaserad och organisminriktad botanisk forskning på hög internationell nivå och erfarenhet av populärvetenskaplig verksamhet inom ämnesområdet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av digitalisering av botaniska samlingar och dokumenterad förmåga att erhålla externa bidrag samt erfarenhet av utbildning och handledning inom området. Meriterande med erfarenhet av verksamhetsledning, budget och ekonomisk uppföljning i en större organisation och kunskaper inom svensk statsförvaltning.

Som person ser vi att du identifierar visioner och långsiktiga mål både inom samlingar och forskning, samt planerar aktiviteter för att nå dessa. Du har en god samarbetsförmåga där du uppmärksammar andras synpunkter och kompetenser. Du agerar metodiskt, prestigelöst och inspirerande, driver ett modigt ledarskap som bland annat innebär att du ger mandat, befogenheter och återkoppling samt agerar vid utmaningar. Du identifierar, startar och avslutar aktiviteter som både utvecklar och förvaltar verksamheten. Du fattar beslut utifrån analys, samverkan med olika parter och agerar enlighet med god förvaltningsordning.

Vi ber dig att i ditt CV och personliga brev, bifoga:
- länkar till tre till fem vetenskapliga publikationer som exempel på den forskning som du bedrivit och en specificering av det egna bidraget till arbetet.
- delge dina tankar om hur den botaniska verksamheten kan utvecklas för att på bästa sätt bidra till kartläggningen av den botaniska mångfalden.

ÖVRIGT
För alla chefer tillämpas förtroendearbetstid.

Naturhistoriska riksmuseet har möjlighet att befordra anställda till professor. Den som anställs som chef för den botaniska enheten har därför möjlighet att prövas för professorskompetens i enlighet med museets ordinarie rutiner.

Vi ökar kunskapen om naturen och inspirerar till ansvar för vår värld. Vår långsiktiga strävan är att Naturhistoriska riksmuseets anställda ska spegla den mångfald som finns i Sverige. Vi välkomnar alla sökanden oavsett kön, bakgrund, ursprung och funktionsvariation.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring.
Vi undanbeder oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Naturhistoriska riksmuseet
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 11 januari 2022
  • Ansök senast: 6 februari 2022

Liknande jobb


Projektsamordnare vid GGBC

Projektsamordnare vid GGBC

20 maj 2022

20 maj 2022

Första forskningsingenjör

12 maj 2022

Föreståndare i Botaniska trädgården

Föreståndare i Botaniska trädgården

2 maj 2022