Chef till enheten för teknik och service i Revinge

Chef till enheten för teknik och service i Revinge

Arbetsbeskrivning

MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig.
Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. Högt förtroende och nära samarbete med aktörerna gör att vi lyckas.


Jämställdhet och likabehandling ska genomsyra MSB:s arbete internt och externt. Vi välkomnar alla sökande och ser en tillgång i att vi tillsammans kan spegla den variation som finns i samhället. Alla inom MSB ska bidra till en arbetsmiljö och ett samhälle fritt från diskriminering.
Om anställningen
Vi söker nu en chef till enheten för teknik och service till vår utbildningsverksamhet i Revinge.

Vid enheten finns idag ett femtontal medarbetare.

Ledarskapet på MSB ska utgå från tillit, medmänsklighet, empati och viljan att leda andra. Att agera i linje med MSB:s ledarkriterier innebär att medverka till ökad trygghet och en god arbetsmiljö. 

Arbetsuppgifter
Som chef ansvarar du för verksamhet, personal och budget. Du leder och styr enheten tillitsbaserat med utgångspunkt från myndighetens uppdrag och mål. I ditt ansvar ingår att planera och prioritera för en effektiv verksamhet med hög kvalitet och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö där alla trivs och utvecklas.

I din roll som chef har du ett stort ekonomiskt ansvar för lokaler och materiel. Till detta ingår också ett ansvar för övningsfältet, dels att övningsfältet utvecklas, dels ett ansvar för säkerheten och att rutiner följs och uppdateras.

I din roll som chef ingår samverkan både internt inom MSB och då framförallt med övriga chefer på Revinge och motsvarande funktion på Sandö samt gentemot externa aktörer som till exempel fastighetsförvaltaren och kommunen.

Din kompetensprofil:
Du har:

- relevant utbildning på lägst gymnasienivå
- erfarenhet av att leda andra
- god ekonomisk kunskap och erfarenhet
- god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på både svenska och engelska

Det är meriterande om du har:

- några års chefserfarenhet
- erfarenhet av investeringar
- erfarenhet från bygg- eller logistikbranschen
- kunskap om Svensk Räddningstjänst

Som chef på MSB förväntas att du är uppdragsorienterad, utvecklingsinriktad, coachande och dialoginriktad, har god självkännedom och är ett föredöme.

Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Vi ser att du har god samarbetsförmåga och är en god kommunikatör som på ett tydligt och engagerande sätt kan leda personal och skapa goda relationer. Du är mål- och resultatorienterad, men har också gott omdöme och förmåga att lyssna in din omgivning innan du fattar beslut. Dessutom har du ett strukturerat arbetssätt och planerar, prioriterar och löser problem på ett effektivt sätt. Utöver detta lägger vi även stor vikt vid dina personliga egenskaper i rollen som enhetschef.

Om MSB
MSB stärker samhället i att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser av krig. Vi värnar människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter.

Anställningen är placerad på MSB Revinge vid avdelningen för räddningstjänst och olycksförebyggande på enheten för teknik och service. Enhetens uppgift är att tillhandahålla och underhålla utbildningsanordningar, materiel, utrustning och fordon. I detta ingår fastighetsskötsel, verkstadstjänster, miljöhandläggning och vaktmästeri och inom ramen för befintliga hyresavtal löpande kontakter med hyresvärden angående daglig drift och underhåll av lokaler.
https://www.msb.se/sv/om-msb/organisation/

Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning med inledande 6 månaders provanställning

Ort: Revinge

Resor i anställningen förekommer.

Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Du måste därför vara svensk medborgare.
https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-formaner-nar-du-jobbar-pa-msb/

Är du intresserad?
Har du frågor kontakta verksamhetschef AnnKristine Elfvendal. Fackliga företrädare är Thomas K Nilsson (Saco-S), Rutger Granberg (ST) och Ann-Britt Paradis (SEKO). Samtliga nås via växelnummer 0771-240 240.

Din ansökan ska vara inkommen till MSB senast den 15 augusti 2022, märkt med referensnummer 2022/180.

Det är du som sökande som ska dokumentera och påvisa din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Du ska också vara medveten om att de ansökningshandlingar som lämnas till MSB är offentliga allmänna handlingar vilket innebär att var och en har rätt att ta del av dem.                        

MSB har gjort medieval för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner på detta företaget

Anna-Karin Silverin
0771-240240
Christina Rhodin
010-240 51 20

Sammanfattning

Besöksadress

Norra Klaragatan 18
None

Postadress

Norra Klaragatan 18
Karlstad, 65181

Liknande jobb


Enhetschef fastighetsförvaltning |Helsingborgs stad

Enhetschef fastighetsförvaltning |Helsingborgs stad

30 augusti 2022

30 augusti 2022