Chefsjurist och biträdande enhetschef

Arbetsbeskrivning

Om arbetsplatsen
Med tanke på allt som händer, både inom länets gränser och utanför.

Vi söker dig som vill bidra i rollen som chefsjurist och biträdande enhetschef på Länsstyrelsen Västerbotten.

Som chefsjurist kommer du att arbeta tillsammans med en arbetsgrupp på sju jurister och din närmaste chef är enhetschefen för Verksamhetsstöd. Vi arbetar brett inom olika rättsområden och samarbetar med många olika yrkeskategorier. Vi arbetar med juridisk styrning, internt juridiskt stöd och att handlägga ärenden.

Som chefsjurist är du även biträdande enhetschef med verksamhets-, personal- och arbetsmiljöansvar för 15 medarbetare inom arbetsgrupperna juridik samt diarium och arkiv. Du kommer att ingå i enhetens ledningsgrupp tillsammans med en enhetschef och två andra biträdande enhetschefer.

Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc. Läs gärna mer på vår hemsida.

Arbetsuppgifter
I rollen som chefsjurist kommer du ha ett spännande uppdrag där ledarskapsfrågor varvas med juridiska frågor. Som chefsjurist har du samordningsansvar för myndighetsövergripande juridiska frågor. Du förväntas driva utvecklingsfrågor, ge rådgivning och ha goda kunskaper inom offentlig rätt som kan komma till nytta i verksamheten.

Som biträdande enhetschef driver och utvecklar du verksamheten inom dina arbetsgrupper tillsammans med dina medarbetare.

Arbetsgruppen juridik arbetar med tyngdpunkten inom offentlig rätt och då både inom allmän förvaltningsrätt och inom speciell förvaltningsrätt som exempelvis miljörätt samt plan- och byggrätt.  Vi i arbetsgruppen arbetar med myndighetsövergripande juridisk styrning, internt juridiskt stöd och rådgivning till enheterna samt håller utbildningar. Vi överprövar överklagade beslut och handlägger en bredd av andra ärenden. Det kan handla om tillstånd och förordnanden av olika slag, deponeringar samt delgivningar. Vi samordnar arbetet som regional valmyndighet, ansvarar för dataskyddsfrågor och har arbetsuppgifter inom det civila försvaret.

Arbetsgruppen diarium och arkiv arbetar med löpande diarieföring, arkivering och utlämnande av handlingar. Vi arbetar med övergripande verksamhetsuppföljning, internt stöd och rådgivning till enheterna samt håller utbildningar om diarieföring och ärendehanteringssystemet Platina. God kvalitet i diarieföring, säkert bevarande av handlingar och god service är grunden i vårt arbete.

Vanligt förekommande arbetsuppgifter:

- Personal och arbetsmiljöfrågor
- Bistå med internt juridiskt stöd
- Styrning i form av exempelvis upprättande av styrdokument
- Utveckla verksamheten inom juridik, diarium och arkiv
- Delta i utvecklingsarbetet för enheten

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

- Har juristexamen
- Har mångårig erfarenhet från kvalificerat juridiskt arbete inom något av rättsområdena allmän förvaltningsrätt, miljörätt, plan- och byggrätt
- Har minst två års ledarerfarenhet med personal- och arbetsmiljöansvar
- Har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Vi ser det som meriterande om du även har:

- Erfarenhet av juridisk rådgivning till andra yrkeskompetenser
- Erfarenhet av att inom en och samma tjänst växla mellan olika rättsområden
- God förmåga i ärende- och informationshantering
- Notariemeritering och fiskalstjänstgöring
- Erfarenhet från myndighet och offentlig rätt

Vi söker dig som har helhetssyn och förmåga att se saker ur olika perspektiv. Det är också viktigt att du har god samarbets- och kommunikationsförmåga. Du är väl förtrogen med tillitsbaserat ledarskap  och styrning och har förmåga att lyfta dina medarbetare och få alla att känna sig inkluderade. Du har förmåga att leda, kan inspirera till engagemang och utveckling, är lyhörd för dina medarbetare samtidigt som du är tydlig i dina budskap och förväntningar.

Du bör har god förmåga att arbeta självständigt och kan utveckla och driva frågor inom ditt ansvarsområde. Du har förmåga att ta ett helhetsperspektiv och förstå hur olika beslut och aktiviteter påverkar verksamheten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid, provanställning kan komma att tillämpas. Då tjänsten är säkerhetsklassad (klass 3) kommer det innebära säkerhetsprövning innan tillträde.

Om Länsstyrelsen Västerbotten

Länsstyrelsen Västerbotten är en kunskapsmyndighet. Genom helhetsperspektiv med engagemang för samverkan och den enskilda invånaren gör vi hållbar utveckling möjlig i hela länet. Vi utgår från Västerbotten och tar avstamp i allt som händer, både inom länets gränser och utanför. För oss är det lika naturligt att samarbeta med offentliga aktörer som andra statliga myndigheter, regioner och kommuner som näringsliv och civilsamhälle.Hos oss jobbar cirka 300 medarbetare i ett 80-tal olika yrkesroller. Våra specialistkompetenser finns inom en bredd av områden som är viktiga byggstenar för att vårt samhälle ska fungera för alla invånare och för ekologisk, ekonomisk och social utveckling.Länsstyrelsen är regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet och du kan i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än de du anställts för.När du skickar in din ansökan blir den en offentlig handling.Så här behandlar vi dina personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddVid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.

Sammanfattning

Liknande jobb


Länsjurist till Rättsenheten

15 mars 2024

12 december 2023

Länsjurister inom miljöjuridik

19 september 2023

Länsjurist inom stiftelserätt – för ett hållbart samhälle

13 juni 2023