Civilekonom

Arbetsbeskrivning

Länsstyrelsen i Västmanlands län är en spännande arbetsplats. Få arbetsplatser har en så stor bredd i sin verksamhet. I vår roll som regeringens regionala företrädare ingår att of-fensivt arbeta med utveckling av viktiga samhällsområden som regionalpolitik, näringsliv, miljö- och naturvård, kulturmiljövård, kommunikationer, bygg- och planfrågor, areella näringar, jämställdhet, socialtjänst m.m. Vår verksamhet sträcker sig från myndighetsut-övning till länsutveckling.

Länsstyrelsen söker en civilekonom
till Ekonomi- och servicefunktionen.
(tillsvidareanställning)

Utöver ekonomi hanterar funktionen även frågor inom upphandling, lokaler, säkerhet, ad-ministration och service. Länsstyrelsen arbetar i systemet AGRESSO.

Arbetsuppgifter
Boksluts- och årsredovisningsarbete
Redovisning och bokföring
Budget, uppföljning, prognoser, analyser
Stöd till enhetschefer i ekonomi- och upphandlingsfrågor
Utveckla ekonomiadministrativa rutiner

Kvalifikationer
Du har examen motsvarande civilekonom, med inriktning mot redovisning, och har erfa-renhet av kvalificerat ekonomiarbete. Vi förutsätter att Du har goda kunskaper i MS Office programvaror, framförallt Excel och Word.

Som person är Du resultat- och utvecklingsinriktad, initiativrik, analytisk, och noggrann. Du har förmåga att se helheten och har lätt för att kommunicera muntligt och skriftligt. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och förmåga att arbeta självständigt och i grupp.

Vi erbjuder en bra arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter, kompetensutveckling friskvård och flexibel arbetstid. Vi satsar på jämställdhet och mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund.

Sammanfattning

Besöksadress

Länsstyrelsen Västmanlands län 721 86 Västerås
None

Postadress

None
None

Liknande jobb


15 mars 2006

Vårdbiträde

19 juni 2006

Lokalvårdare

29 september 2006