Coach till Kompetenscenter

Arbetsbeskrivning

Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsfrågor inom Göteborgs Stad är samlade i en gemensam förvaltning under Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Nämnden ansvarar för att upphandla, anordna, beställa och samordna arbetsmarknadspolitiska insatser och vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare och särskild utbildning för vuxna. Nämndens uppdrag ska bidra till en förbättrad integration i staden samt skapa möjligheter för medborgare i Göteborg att förstärka sin kompetens genom utbildning och/eller arbetsmarknadsinriktade insatser, benämnt det stegvisa jobb- och kunskapslyftet, som är en del i arbetet med social hållbarhet.

Visionen är att skapa förutsättningar för göteborgaren att utveckla sig själv, sitt yrkesliv och sin livssituation.

Uppdraget utförs för närvarande av cirka 150 medarbetare, men beräknas vid utgången av 2016 vara runt 200.


ARBETSUPPGIFTER
Förvaltningens uppdrag är organiserat i utbildnings-, arbetsmarknads- och vägledningsavdelningen. Det gemensamma för alla avdelningar är att de utgår från att stärka människors kompetens och drivkrafter samt matcha deras kunnande och talanger mot möjligheter på arbetsmarknaden eller till en ny nivå inom utbildningssystemet. Stödavdelningarna ekonomi/IT, staben och personal/informations stödjer och bistår verksamheten och det förvaltningsinterna arbetet med olika kompetenser.

Det första av fyra Kompetenscenter startade under hösten 2015. Nu ska två Kompetenscenter startas upp i höst. Till det söker vi ytterligare fem coacher varav tre till Kompetenscenter Hisingen på Vågmästaregatan och två till Kompetenscenter Centrum/Väster på Frölunda torg.

Som coach kommer du att få vara med på en spännande resa i utformandet av Göteborgs nya sätt att möta personer som behöver stöd för att komma i arbete eller utbildning.

I rollen som coach kommer du att ta emot personer/deltagare på uppdrag från socialtjänsten och arbeta motivationsskapande och lösningsfokuserat med målet självförsörjning. Du kommer att ha kontakt med samma deltagare under hela tiden som hen finns i Kompetenscenter.

Din uppgift är att coacha deltagaren både individuellt och i grupp och stimulera hen att hitta sina drivkrafter och för att nå sitt mål. Du arbetar i tät samverkan med socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare samt initierar och genomför flerpartssamtal när det behövs. Du ansvarar för att individuella genomförandeplaner upprättas och säkerställer att dessa därefter kontinuerligt följs upp och utvecklas för att på bästa sätt kunna bidra till effektiv matchning. Du ansvarar också för återkoppling till uppdragsgivaren samt för dokumentation i verksamhetssystemet Treserva. Du kommer att arbeta i team tillsammans med andra professioner.

KVALIFIKATIONER
Vi tror att nyckeln till framgång är ett professionellt förhållningssätt i kombination med att du har minst en treårig högskoleutbildning, som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Tidigare arbete inom arbetsmarknadsområdet och erfarenhet från arbete med människor och relationer är ett krav.

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ha arbetat med liknande frågor i Göteborgs Stad.

Du kan enkelt omsätta teori till praktik och uttrycker dig väl i tal och skrift. Självklart ser du sociala medier och dagens teknik som verktyg i arbetet. Gedigen erfarenhet från förändringsarbete med människor är ett krav. Uppdraget ställer krav på att du arbetar utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv.

Det är meriterande om du har
• erfarenhet från arbete med målgruppen
• erfarenheter från socialtjänst och/eller arbetsförmedlingsarbete
• erfarenhet av studie- och yrkesvägledning och/eller coachning
• erfarenhet av arbete med företags- och/eller branschkontakter
• vidareutbildning i samtalsmetodik, t.ex. lösningsfokuserat arbetssätt
• kunskaper i utomeuropeiska språk.

Som person har du ett uttalat serviceinriktat och professionellt bemötande. Du tror på människans egen förmåga och är bra på att motivera och entusiasmera. Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer både med deltagare och samarbetspartners och ser möjligheter i möten. Du tycker om utmaningar, är öppen för nya lösningar, är flexibel och har drivkraft. Du ska vara känd för att ha en särskilt god förmåga att arbeta tillsammans med andra. Du är tydlig och uthållig. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
För att kunna leverera en verksamhet av hög kvalité arbetar vi aktivt med värderingsfrågor, arbetsmiljö och hälsa. Vi tror bland annat att olikheter i personalsammansättningen föder en bättre verksamhet. I vårt arbete med en hållbar hälsa erbjuder vi medarbetarna en friskvårdstimme och subventionerade motionskort.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.

Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.

Kontaktpersoner på detta företaget

Enhetschef utbildningsenheten Anita Ahlman
031-368 31 04
Elin Jartun, områdeschef Kompetenscenter
031-368 31 08, 073-910 20 01
Andreas Lökholm, avdelningschef Arbetsmarknadsav
031-368 60 39, 072-539 64 96
Peter Walton, ekonomichef
031-368 30 87
Catarina Gustafsson, enhetschef vägledningsenhet
031-368 31 06
Tove Westerberg, enhetschef vägledningsenheten L
031-368 30 90
Karim Zendegani, enhetschef Kompetenscenter Ange
031-368 60 53, 072-255 70 29
Enhetschef Arbetsmarknadsenheten Linda Högbacka
031-368 60 45
Kompetenscenter Angered samt Hisingen Karim Zendegani, enhetschef
031-368 60 53, 072-255 70 29
Kompetenscenter Centrum/Väster samt Öster Martina Löfås, enhetschef
031-368 60 73, 072-856 52 22

Sammanfattning

Besöksadress

Rosenlundsgatan 8, vån 6
None

Postadress

Box 5412
Göteborg, 40229

Liknande jobb


27 oktober 2020

26 oktober 2020