Compliance Officer till funktionen för regelefterlevnad

Arbetsbeskrivning

Söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare avförsäkringar och finansiella produkter. Vi har tillgång till Nordens största friståendeanalysavdelning, vilken dagligen följer försäkringsbolagen, bankerna, fondbolagenoch investmentbankerna ur ett produktperspektiv. Söderberg & Partners-koncernen har ca 1600 medarbetare.Söderberg & Partners har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang och intresse för sina respektive arbetsområden. Detta skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer. Vi söker, och premierar, medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.

.

Söderberg & Partners expanderar och söker ytterligare en medarbetare som vill utvecklas i en ansvarsfull roll inom funktionen för regelefterlevnad.

Som Compliance Officer behöver du vara analytisk och kunna arbeta strukturerat med ibland nya och komplexa frågeställningar under stort eget ansvar och med hög integritet. Du har ett stort intresse för finansbranschen och kopplingen mellan regelverken och verksamheten. Vidare är du intresserad av arbete med riskbedömningar, kontroller, granskningar och rapportering. I arbetet ingår också kontakter med olika delar av verksamheten varför du bör ha en god förmåga till samarbete och kommunikation i både tal och skrift. 

 Dina arbetsuppgifter:
* Identifiera och värdera regulatoriska risker i verksamheten
* Planera och genomföra kontroller och granskning av verksamheten
* Bistå verksamheten i med rådgivning i regulatoriska frågor
* Bistå med utbildningsinsatser

Vi ser gärna att du:
* Har jurist-, ekonom- eller annan relevant akademisk examen
* Har några års erfarenhet från finansbranschen gärna inom riskkontroll, regelefterlevnad eller liknande 
* Är förtroendeingivande och förmedlar integritet med en positiv framtoning
* Är noggrann och målmedveten med hög etik och moral
* Har god förmåga att sätta dig in i verksamheten och i olika frågeställningar
* Uppskattar självständigt arbete i en föränderlig miljö
* Har mycket god språklig förmåga i svenska, i såväl tal som skrift

Funktionen för regelefterlevnad är en oberoende kontrollfunktion som ansvarar för att identifiera de risker som finns för att verksamheten inte bedrivs enligt lagar, förordningar och andra externa och interna regler. Enheten genomför löpande granskningar för att kontrollera att regler efterlevs och gör bedömningar om bolaget har effektiva rutiner och processer för att säkerställa en god regelefterlevnad. Funktionen tillhandahåller också rådgivning, rekommendationer och utbildning till bolagets ledning och affärsfunktioner.

Söderberg & Partners är Sveriges ledande fristående rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi har tillgång till Nordens största fristående analysavdelning, vilken dagligen följer försäkringsbolagen, bankerna, fondbolagen och investmentbankerna ur ett produktperspektiv.

Söderberg & Partners bedriver tillståndspliktig verksamhet under, bland annat, lagen (2005:405) om försäkringsförmedling och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Vi är en kreativ och initiativrik organisation där medarbetarna drivs av ett stort engagemang och intresse för sina arbetsuppgifter.

Placering: Regeringsgatan 45, Stockholm
Tillträdesdag: Så snart som möjligt
Sista ansökningsdag: 2017-04-26
Kontaktperson: Håkan Dahlberg, Managing Compliance Officer, 076-149 50 37

Vi rekryterar löpande så registrera gärna dina uppgifter så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan!

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Söderberg & Partners
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Heltid Tillsvidare
  • Publicerat: 27 mars 2017

Besöksadress

Box 7785 10396 STOCKHOLM
None

Postadress

Box 7785
STOCKHOLM, 10396

Liknande jobb


Contract Manager

Contract Manager

21 oktober 2021

Utredare skoljuridik

Utredare skoljuridik

14 oktober 2021

Jurist med intresse för inköp till IT-avdelningen

Jurist med intresse för inköp till IT-avdelningen

14 oktober 2021

Jurist till Rättsavdelningen med placering i Göteborg

Jurist till Rättsavdelningen med placering i Göteborg

13 oktober 2021