Controller

Arbetsbeskrivning

På Saab blickar vi ständigt framåt och utmanar gränserna för vad som är tekniskt möjligt. Vi samarbetar med kollegor runt om i världen som alla delar vår utmaning – att göra världen till en säkrare plats.

Vad du blir en del av
Electronic Defence Systems, ett affärsområde inom Saab, är en av världens främsta leverantörer av övervakningslösningar, flygelektronik samt system för att upptäcka, lokalisera och skydda mot hot. Vi söker nu en controller till vår Finance-enhet som har drygt 30 medarbetare i Sverige, placerade i Jönköping, Göteborg och Järfälla.Jobbet kommer att innehålla såväl uppgifter av administrativ karaktär som typiska uppgifter för en affärsnära controller.Som controller arbetar man nära verksamheten och stöttar våra chefer och projektledare i ekonomiska frågor för att skapa bättre affärsförutsättningar och öka lönsamheten.Din framtida utmaning
Arbetsuppgifter:• Orderregistrering• Fakturering  • Projektrelaterade registreringar i vårt ekonomisystem • Projektekonomiska uppgifter och uppföljningar• Ansvara för projektekonomi inklusive upprättande av slutkostnadsprognoser • Uppföljning av linjeekonomi och indirekta kostnader• Ansvar för uppföljning av orderingång, fakturering, resultat- och balansräkning • Medlem i lednings-, projekt- och arbetsgrupper• Arbeta med divisionens rapportering av utfall, budget och prognoser samt delta i bokslutsarbete och framtagning av managementrapportering • Ha löpande kontakt med redovisningsavdelningen och delta i interna och externa revisioner• Aktivt arbeta med ”internal control” och ”self assessment”• Arbeta med att förbättra och förenkla finansiella processer • Utbilda verksamheten i ekonomiska frågor och verktyg


Om Saab
Saab är ett globalt försvars- och säkerhetsföretagföretag verksamt inom flyg-, land- och marinförsvar, civil säkerhet och kommersiell flygteknik. Vi är 14 000 medarbetare och har verksamhet på alla kontinenter. Tekniskt är vi ledande inom många områden och en femtedel av våra intäkter går till forskning och utveckling. Saab är också ett möjligheternas företag. Ett företag där vi ser mångfald som en tillgång och där du som medarbetare får stort ansvar och goda utvecklingsmöjligheter. Men också ett företag som respekterar varje människas behov av ett liv utanför arbetet.

Kontaktpersoner på detta företaget

Bodil Takvam
+46 734-378682

Sammanfattning

Besöksadress

Solhusgatan 10
None

Postadress

Solhusgatan 10
Göteborg, 41289

Liknande jobb


25 november 2021

25 november 2021