Controller Flyktingadministration

Controller Flyktingadministration

Arbetsbeskrivning

Social resursförvaltning erbjuder göteborgarna många olika tjänster inom det sociala området. Det gör vi som ett stöd till stadsdelarna som har det yttersta ansvaret för sina invånare. Våra verksamheter är ofta specialiserade och unika och vänder sig till alla eller stora grupper av göteborgare.
Vi arbetar med flyktingar, missbruk, hemlöshet, utsatta barn och familjer, fältarbete, funktionsnedsättning och mycket mer. Vi samordnar också " Jämlik stad" – en långsiktig satsning för social hållbarhet. Vår vision lyder: "Tillsammans har vi kraft att skapa nya möjligheter i människors liv. I ett hållbart Göteborg finns det plats för alla".ARBETSUPPGIFTER
Flyktingadministrations uppdrag är att handlägga, administrera och bevaka Göteborgs Stads rätt till statlig ersättning för mottagna, asyl- och tillståndssökande flyktingar och andra skyddsbehövande. Uppdraget innehåller följande delar:

• Bistå staden med handläggning i ansökningsprocessens.
• Stödja staden genom kunskapsspridning, service och konsultation.
• Ta fram och presentera relevant statistik samt göra prognoser som rör området.
• Vara stadens länk till Migrationsverket i frågor som rör statsbidragen.
• Företräda staden i besvärsärenden.
Genom att följa verksamhetens uppdrag säkerställer vi att staden erhåller den ersättning den är berättigad.

Att arbeta som controller på Flyktingadministration är att ha en bred yrkesroll där du ges möjlighet att arbeta strategiskt med ett hela stadens perspektiv samtidigt som du är en viktig del i enhetens dagliga handläggningsarbete. Flyktingadministration befinner sig i en utvecklingsprocess där vi till viss del har fått ett utökat och tydliggjort uppdrag i staden. Vi presenterar regelbundet ekonomirapporter och tar fram underlag för stadens ekonomer. Enheten hanterade under 2019, 700 miljoner kronor, i statliga medel till kommunen.

Vi söker nu en controller för en tillsvidaretjänst, heltid.

Som controller arbetar du nära enhetschef och har det yttersta ansvaret för ekonomiprocessen tillsammans med ekonomiadministratör. Du förväntas arbeta utifrån ett verksamhetsperspektiv och ta egna initiativ. Rollen erbjuder stor möjlighet att utveckla och forma verksamheten tillsammans med kollegor och chef. Du har ett stort nätverk och är enhetens representant för stadens ekonomifunktioner.

I rollen ingår att ha en god generell kunskap om återsökningsprocessen och att stötta kollegor i deras arbete. Du förväntas se samband och kunna göra ekonomiska analyser samt ta fram statistik. Regelbundet gör du ekonomikontroller som syftar till att säkerställa vår kvalité. Din förmåga att förklara ekonomiprocessen för andra som inte har samma förförståelse är viktig för oss. Vi är en liten enhet där vi tillsammans löser vårt uppdrag. I alla roller hos oss ingår handläggning, administration samt diarieföring.

Vi arbetar systematiskt med vår arbetsmiljö och vår kommunikation i arbetsgruppen. Du förväntas därför vara öppen för att vara en aktiv deltagare i gruppen med vilja att utvecklas tillsammans med oss.

Enheten ingår i verksamhetsområdet Integration men vi träffar inga nyanlända i vårt arbete.

KVALIFIKATIONER
Du har högskoleexamen inom ekonomi.
Gärna juridisk kompetens.

Det är önskvärt att du har tidigare erfarenhet av arbete som controller eller likvärdigt arbete.
Du har tidigare erfarenhet av eller kunskap om Göteborgs Stads organisation.

Du har god förmåga att planera och genomföra arbetsuppgifter på ett självständigt sätt.
Du är systematisk, noggrann och har god förmåga att finna avvikande detaljer.

Tjänsten ställer höga krav på din förmåga att kommunicera på ett professionellt och pedagogiskt sätt, i såväl externa möten som i mötet med kollegor.

Du trivs med att arbeta tillsammans med andra professioner och vara en del av en liten arbetsgrupp.

Du tar stort ansvar för att enhetens gemensamma arbetsuppgifter blir väl genomförda och bidrar genom att göra det som behöver utföras.

Du har lätt för att lära nytt och gillar att vara med och utveckla digitala arbetsverktyg.
Goda kunskaper i Office-paketet och Excel är ett krav.

Kunskap om projektplaneringsverktyget Antura är meriterande.

Meriterande är om Du har tidigare erfarenhet av återsökning av statliga bidrag och Migrationsverkets ersättningsystem.

Vi kommer kalla till intervju löpande under ansökningsperioden. I intervjuförfarandet kommer du att få genomföra ett test. I testet kommer din analytiska förmåga och förmåga att granska underlag ur ett ekonomiskt perspektiv att bedömas. Du kommer även få göra en kortare presentation. Testet kräver ingen förberedelse.

Då det är viktigt att kunna uttrycka sig väl i både tal och skrift i arbetet som controller betraktar vi ansökan och ditt personliga brev som en första bedömning av detta.

Sammanfattning

Liknande jobb