Controller med ansvar för Investeringar och verksamhetsekonomi

Controller med ansvar för Investeringar och verksamhetsekonomi

Arbetsbeskrivning

Lokalförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga, anpassa och förvalta lokaler och boenden för Göteborgs Stads verksamheter. Vi är en av Sveriges största förvaltare av offentliga lokaler. Varje dag är 150 000 göteborgare verksamma i skolor, förskolor, kontor och äldreboenden som vi sköter om.

ARBETSUPPGIFTER
Denna tjänst är unik på så sätt att du ges möjlighet att både arbeta med investeringsekonomi i form av redovisning i vårt anläggningsregister, som idag består av drygt 9000 anläggningar, och som controller inom verksamhetsekonomi. Som controller inom anläggningsredovisning arbetar du bl. a aktivt med förvaltningens internkontroll, löpande bokföring samt anläggningsregister. I detta arbete ingår bl.a. uppföljning av pågående investeringsprojekts redovisning, uppdatering av anläggningsregistret, komponentavskrivning av fastigheter samt bokslutsarbete. Inom verksamhetsekonomin stöttar du chefer på våra stödavdelningar (HR, Kommunikation, Utveckling samt Ekonomi). Du arbetar med budget, prognos, analys, avvikelsehantering samt har fokus på många och viktiga poster i vår resultaträkning. En stor del av ditt arbete går åt att stötta avdelningschef och chefer med ekonomistyrning. Du bistår även verksamheten vid ekonomisk uppföljning av projekt och tar även till viss del ansvar för den löpande redovisningen. Du ingår i Stödavdelningarnas ledningsgrupp.

KVALIFIKATIONER
Högskolekompetens med ekonomisk inriktning - Krav
Högskolekompetens med ekonomisk inriktningAnalytisk - Meriterande
Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.

Samarbetsinriktad - Meriterande
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.

Sammanfattning

Liknande jobb


8 juni 2021