Controller till Ambassaden i Liberia

Controller till Ambassaden i Liberia

Arbetsbeskrivning

Har du god kunskap inom intern styrning, kontroll och finansiell uppföljning och dessutom intresse för internationella utvecklingsfrågor, kvalitetssäkring och analys? Sida söker nu dig som vill vara med och fortsätta utveckla vårt arbete i rollen som verksamhetscontroller.
Om jobbet
Som verksamhetscontroller ger du råd och stöd inom intern styrning och kontroll, riskhantering, finansiell planering och uppföljning av vår biståndsverksamhet. Du är noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt utan att förlora helhetsperspektivet. Du är bra på att pedagogiskt presentera ekonomisk information även för den som inte har en ekonomisk bakgrund. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt och med integritet både inom Sida, gentemot handläggare och chefer, men också gentemot Sidas avtalspartners. Du behöver också vara bekväm med att arbeta i team. Din roll är mycket viktig för att Sida på ett effektivt sätt ska kunna ta ansvar för de medel myndigheten tilldelar biståndsprojekt runtom i världen.
Befattningen innebär att tillsammans med kollegor, ta ansvar för genomförandet av svenskt utvecklingssamarbete. De första åren är placeringen på utlandsmyndighet (ambassad) i Monrovia, Liberia därefter placering i Sundbyberg.
Utlandsmyndigheten består av 24 personer, varav tre är UD-utsända, fem Sida-utsända. Biståndet uppgår till cirka 310 mkr/år. Läs mer på www.swedenabroad.se. För mer info om inriktningen på det svenska biståndet till Liberia www.sida.se.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ge råd och stöd i Sidas biståndsverksamhet avseende:
Sidas bedömning av samarbetspartners kapacitet att arbeta med Sidas insatser (organisation, styrning, ekonomiadministration, processer och system m.m.),
avtalsutformning,
finansiell planering och uppföljning,
riskanalys och riskhantering,
analys av finansiella rapporter och revisionsrapporter,
kvalitetssäkring av chefers arbete,
Arbeta för att säkerställa tillämpningen av Sidas regelverk och stödja biståndschefen och handläggarna i detta.
Bistå chefen i finansiell planering och uppföljning av insatserna.
Bistå med att följa upp arbetet på enheten och initiera förbättringar.
Samarbeta i team för att bedöma och följa upp samarbetspartners interna styrning och kontroll.
Genomföra fältbesök och finansiella uppföljningar på plats hos partners i nära samarbete med handläggarna
Aktivt delta i Sidas controllernätverk
Delta i Sidas anti-korruptionsarbete t.ex. genom stöd till förebyggande arbete mot korruption och i förekommande fall uppföljning av korruptionsutredningar.
Bidra till enhetens planerings- och uppföljningsarbete.Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling och en arbetsmiljö präglad av öppenhet och mångfald. Du arbetar utifrån tydligt mandat och ansvarsområde präglat av tillit mellan dig, din chef och dina kollegor.
Som anställd på Sida arbetar du med världen som arbetsplats, med Agenda 2030 och den statliga värdegrunden som vägvisare. För att kunna svara mot de utmaningar världen står inför idag och framöver behöver vi människor med olika bakgrund och färdigheter.
Kvalifikationskrav
Utbildning:
· Akademisk examen
Erfarenhet:
· God erfarenhet av arbete med ekonomi- och verksamhetsstyrning samt kvalitetssäkring inom statlig och/eller privat verksamhet
· God erfarenhet av riskbedömning och riskhantering
· God erfarenhet finansiell planering och uppföljning inklusive erfarenhet av att läsa och förstå revisionsrapportering
Förmågor:
Mycket god analytisk och kommunikativ förmåga
Mycket god samarbetsförmåga
Förmåga att driva interna processer
Förmåga att föra dialog med partners, revisorer och andra givare i utvecklingssamarbetet
Språk:
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Funktionella kompetenser/förmågor:
Vi lägger stor vikt vid personliga förmågor och söker dig som har god förmåga att leda dig själv genom att ha integritet, ta initiativ och driva frågor framåt. Du behöver ha en en god förmåga att samarbeta med flera parter, god kommunikativ förmåga och kunna föra dialog samt förmåga att skapa förtroende bland de du möter och arbetar med. Du bör vidare vara flexibel för att hantera det oförutsägbara och vara lösningsorienterad.
För denna roll är det meriterande om du
Utbildning i revision eller riskbedömning
Erfarenhet från utvecklingssamarbete, gärna i de för de olika befattningarna relevant kontext
Erfarenhet av förebyggande av korruption och/eller erferenhet av arbete med korruptionsutredning
Erfarenhet av ledning och facilitering av team
Erfarenhet av arbete på utlandsmyndighet eller liknande internationell miljö
Erfarenhet av arbete i konfliktmiljöer
Språkkunskaper i franska och/eller arabiska.
Övrigt
För befattningen krävs att du är svensk medborgare samt folkbokförd i Sverige. (Det krävs minst en sammanhängande 12 månaders period innan tillträde utsatt datum för tjänsten)
För befattningen krävs också att du inte är medborgare i det land du sänds ut till eftersom man inte kan tjänstgöra som diplomat i ett land där man är medborgare.
Hälsoundersökning och läkarutlåtande från UD/Sidas läkarmottagning, som tillstyrker tjänstbarhet på den aktuella stationeringsorten krävs för befattningen Vid familjepostering krävs godkänd hälsoundersökning och läkarutlåtande från UD/Sidas läkarmottagning även för medföljande familjemedlemmar. Samtycke kommer att inhämtas.
Bra att veta
Befattningen avser en tillsvidareanställning med inledande provtjänstgöring under 6 månader. Planerad placering i Liberia under augusti 2023 och med tjänstgöringstid på 3 år, med möjlighet till förlängning. Inledande tjänstgöring i Rissne Sundbyberg under våren 2023.
Vid kontakt vänligen ange ref.nr LBR-1-23.
Ytterligare upplysningar om befattningens innehåll lämnas av biståndsråd Johan Romare, johan.romare@gov.se, eller Jenny Österlind, jenny.osterlind@sida.se
Eventuella frågor om villkor och andra fackliga frågor ställs till fackliga företrädare vid Sida för Saco (kontaktperson: linus.jarl@sida.se) och ST (kontaktperson: ulrika.holmstrom@sida.se).
I Sidas rekryteringsprocess används urvalsfrågor som ett verktyg för att göra ett första urval. Var därför noga med dina svar så att de speglar din kompetens och erfarenhet på ett korrekt sätt. Läs mer om Sidas rekryteringsprocess

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Sida Stockholm
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 23 mars 2023
  • Ansök senast: 6 april 2023

Postadress

Valhallavägen 199
Stockholm, 10525

Liknande jobb


SSPF-koordinator

SSPF-koordinator

2 juni 2023

2 juni 2023