Controller till ekonomiavdelningen i Mariestads kommun

Controller till ekonomiavdelningen i Mariestads kommun

Arbetsbeskrivning

Att arbeta i Mariestads kommun är att göra skillnad tillsammans med andra och att utvecklas individuellt. Här behövs och uppskattas alla för det de gör – både av invånare och av arbetsgivare. Varje anställd i Mariestads kommun är en avgörande del i det viktiga arbetet med att ge service och omsorg till invånarna. Mariestads kommun fokuserar på hälsa, utveckling och delaktighet för sina anställda och ser möjligheterna hos varje person. Tillsammans skapar vi grunden för en god stad och utvecklar samhället till det vi vill att det ska vara.

I Sjöstaden Mariestad arbetar 2 500 kommunanställda från 170 yrkesgrupper inom 120 verksamhetsområden med några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel på det som vi satsar på.

Sektor ledning har bland annat till uppgift att bistå kommunstyrelsen och verksamhetens chefer i dess arbete. Uppdraget är att arbeta kommunövergripande för att leda, samordna och utveckla de interna processerna samt ansvara för det övergripande strategiska arbetet i kommunen. Sektorn svarar dessutom för stöd och service till medborgare och interna verksamheter. Sektor ledning är organiserat i olika enheter; demokrati och administration, kommunikation, fritid och kultur samt medborgarkontor.ARBETSUPPGIFTER
Mariestads kommun är inne i en spännande utvecklingsfas och som anställd hos oss får du en fantastisk möjlighet att påverka kommunens framtid. Tillsammans skapar vi grunden för en god kommun och utvecklar samhället till det vi vill att det ska vara. Varje anställd i Mariestads kommun är en avgörande del i det viktiga arbetet med att ge service och omsorg till invånarna.

Vi söker en nytänkande controller till ekonomiavdelningen i en kommun som är inne i en spännande utvecklingsfas. Mariestads kommun samverkar med Töreboda och Gullspångs kommuner inom flera verksamheter. Inom ekonomiavdelningen sker idag en samverkan inom flera ekonomiprocesser. Vi kommer under hösten att utveckla våra samverkansområden ytterligare.

Ekonomiavdelningens controllergrupp leds av ekonomichefen och arbetar med kommunens centrala ekonomiprocesser. Vi ansvarar för arbetet med kommunens mål, budget och uppföljning av verksamhet och ekonomi. Ekonomiavdelningens 17 medarbetare verkar för att kommunen ska nå god ekonomisk hushållning på både kort och lång sikt genom bra beslutsunderlag och kvalitetssäkrade ekonomiprocesser.

Ditt uppdrag
Som controller kommer du att ansvara för socialnämndens sektor vård och omsorgs ekonomiprocesser.

Som controller arbetar du på en taktisk och operativ nivå för att säkerställa kvalitet och effektivitet i socialnämndens ekonomiprocesser. Vidare arbetar du med att säkerställa att nämnden levererar högkvalitativt underlag och stöd till chefer inom sektor stöd och omsorg.
Tonvikten i tjänsten ligger i att leda nämndens ekonomiprocesser. Du arbetar också med utveckling för och att säkerställa kvalitet och effektivitet i arbetet med budget, bokslut, prognoser, mål och resultatstyrning, nyckeltal och analyser. Du driver utvecklingsarbetet i nära samarbetet med socialchefen.

Du kommer även att arbeta nära ekonomichefen, som har ett övergripande strategiskt ansvar för styrningen inom kommunens ekonomiprocesser.


KVALIFIKATIONER
Din profil
Vi söker dig som har erfarenhet av att driva och utveckla nämndens ekonomiprocesser för att uppnå kommunfullmäktiges och nämndens mål. Du har en gedigen erfarenhet av att arbetat inom ekonomiområdet och gärna erfarenhet från en politisk styrd organisation. Du har även erfarenhet av att utvecklat nya resursfördelningsmodeller, arbetssätt med mera. Du är bra på att planera, driva och följa upp för att uppnå kvalitet och goda resultat. Det är meriterande om du har erfarenhet från ledaruppdrag.

Som person är du trygg, förtroendegivande och har en god kommunaktiv förmåga. Du har ett coachande arbetssätt gentemot chefer/medarbetare och agerar utifrån tillit, förtroende och transparens för att skapa förståelse för vad som behöver prioriteras och förnyas.
Du har förmåga att skapa engagemang och ser möjligheter till att förändra processer med fokus på effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv. I ditt bemötande med chefer och medarbetare kommer det även att krävas en pedagogisk förmåga, varför det är meriterande för tjänsten.

Det är ett krav på akademisk utbildning med ekonomisk inriktning.ÖVRIGT
Mariestads kommun arbetar aktivt för jämställdhet och mångfald i arbetslivet och vill därmed tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald kan tillföra verksamheten.

Med hänsyn till medarbetares, kollegors, kunders och brukares hälsa tillämpar Mariestads kommun rökfri arbetstid.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Mariestads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länk i annonsen, inte via e-post eller pappersformat.

Varmt välkommen med din ansökan!

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Mariestads kommun, Sektor ledning
  • 1 plats
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 13 augusti 2020
  • Ansök senast: 1 september 2020

Liknande jobb


20 januari 2021

Diab söker controller

Diab söker controller

20 januari 2021

20 januari 2021