Dataskyddsombud till Riksbanken

Dataskyddsombud till Riksbanken

Arbetsbeskrivning

Det är av stor vikt för Riksbanken att personuppgifter hanteras på ett korrekt sätt. Med din expertkunskap bidrar du till att vidareutveckla bankens arbete kring dataskydd. Genom ditt proaktiva agerande och din vilja att dela med dig av dina kunskaper stöttar du avdelningarna i arbetet med dessa frågor.

VI ERBJUDER DIG
Rollen som dataskyddsombud ger dig möjlighet till ett brett kontaktnät och att kunna påverka och utveckla Riksbankens arbete med personuppgiftshantering. Du kommer att omges av kunniga och engagerade medarbetare internt och andra dataskyddsombud externt, genom deltagande i nätverk och arbetsgrupper. 

DET HÄR GÖR DU HOS OSS


• Bidrar till att utveckla Riksbankens arbete med dataskydd och personuppgiftshantering
• Är primär kontaktperson för alla ärenden som berör dataskydd och personuppgifter internt inom Riksbanken och dess dataskyddsorganisation
• Genomför informations- och utbildningsinsatser till ledningen och Riksbankens medarbetare
• Ger råd och stöd till verksamheten vid både genomförandet av konsekvensbedömningar och riskanalyser men även i det löpande dagliga arbetet
• Deltar i och stödjer Riksbankens utveckling av arbetssätt och styrning gällande dataskydd genom bland annat upprättandet av styrande dokument inom ansvarsområdet och processer för hur organisationen behandlar personuppgifter
• Samordnar hanteringen av Riksbankens förteckning över behandlingsaktiviteter
• Bidrar till Riksbankens övergripande måluppfyllelse och i det gemensamma arbetet inom riskenheten, till exempel relaterat till hantering, anmälan och uppföljning av inträffade personuppgiftsincidenter
• Följer upp och granskar dataskyddsarbetet inom Riksbanken
• Hanterar och besvarar förfrågningar från de registrerade
• Agerar kontaktperson gentemot Integritetsskyddsmyndigheten och de registrerade
• Bidrar kontinuerligt med tankar och idéer som utvecklar såväl ditt som riskenhetens arbete och det arbete kring dina ansvarsområden som sker i Riksbankens verksamhet
• Bedriver aktiv omvärldsbevakning

DITT TEAM
Som dataskyddsombud ingår du i riskenheten. Enhetens uppdrag är att bidra till en proaktiv och effektiv riskhantering inom Riksbanken samt att ge en samlad bild av risknivån. Riskenheten är en andra linjens funktion och består av ett antal specialister som alla har en löpande dialog med Riksbankens olika verksamhetsdelar och som gemensamt rapporterar till direktionen.

MER OM DIG
Du har relevant akademisk utbildning, till exempel inom juridik, kompletterad med kunskaper och erfarenheter om dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning. Du har ett antal års erfarenhet från arbete med dataskyddsfrågor. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att ha jobbat i en roll som dataskyddsombud eller liknande funktion där du har jobbat med styrning och planering av dataskyddsarbetet. Vi ser gärna att du är van att konstruktivt utmana rådande arbetssätt och metodik i syfte att ständigt förbättra och förenkla samt vid behov skapa handlingsplaner och styrande dokument och omsätta dessa i praktiken. Har du kunskaper om lagstiftning som reglerar myndigheters verksamhet och erfarenhet från regelefterlevnadsrelaterat arbete är det meriterande. Relevant erfarenhet från arbete inom offentlig eller finansiell sektor är också meriterande. Rollen kräver att du har goda kunskaper i svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt.

Som person är du en lagspelare med en kommunikativ och pedagogisk förmåga. Du arbetar proaktivt och förstår värdet av att skapa goda relationer och av att arbeta tillsammans med andra. Likaså har du ett gott omdöme och en hög integritet. Du är engagerad och driver självständigt både löpande frågor och utveckling och du är van att arbeta mot såväl individuella som gemensamma mål. För att lyckas och trivas i rollen krävs en pragmatisk och verksamhetsnära hållning likväl som lyhördhet i dialogen med medarbetare från olika delar av Riksbanken. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och din förmåga att driva, kommunicera och förankra ditt arbete.

MER OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde snarast möjligt. Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande registerkontroll och särskild personutredning kommer att göras på slutkandidaten. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap och säkerhetsprövningssamtal för säkerhetsklassade tjänster.

ATT JOBBA PÅ RIKSBANKEN
Riksbanken ser till att pengarna behåller sitt värde över tid och att betalningar kan ske säkert och effektivt. Vi ger också ut Sveriges sedlar och mynt. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för en stark och säker ekonomi. Här får du utmaning och utveckling varje dag i en händelserik miljö, kunniga och engagerade kollegor och stor möjlighet till kompetensutveckling. Läs mer om hur det är att arbeta på Riksbanken här.

Huvudkontoret är beläget på Brunkebergstorg i centrala Stockholm. Du får bra förmåner som bl a generösa semestervillkor, ledarledda träningspass och gym, subventionerad lunch i personalmatsalen, friskvårdsbidrag och subventionerad massage. Följ oss på linkedin, facebook och twitter för att se våra senaste uppdateringar.

INTRESSERAD?
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev inklusive relevanta betyg senast den 22 august 2022. Har du frågor är du välkommen att kontakta tf enhetschef Mia Holmfeldt via mail: mia.holmfeldt@riksbank.se. Vi vill att du i denna rekrytering besvarar ett antal urvalsfrågor. På så vis ges vi möjligheten att utvärdera våra kandidater på lika villkor. Logiska tester och arbetsprov kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Vi genomför också bakgrundskontroll på slutkandidat, vilket innebär att du lämnar in examensbevis som styrker din utbildning och vi kontrollerar att dessa stämmer.  Du kan läsa mer om hur det fungerar när du söker jobb på Riksbanken här. Du söker tjänsten genom att klicka på Ansök.Vi ser fram emot att få kontakt med dig!

Riskenhetens uppdrag är att på ett aktivt och förebyggande sätt verka för en effektiv riskhantering inom Riksbanken. Riskenhetens uppgifter är att göra oberoende kontroller och uppföljningar av de samlade riskerna i bankens verksamhet. Riskenheten ger även stöd till verksamhetens arbete med riskerna. De områden riskenheten arbetar med omfattar operativa och finansiella risker, regelefterlevnad (compliance), informationssäkerhet, dataskydd, krisberedskaps- och kontinuitetsfrågor.

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Riksbanken
  • 1 plats
  • Tills vidare
  • Heltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 20 juli 2022
  • Ansök senast: 22 augusti 2022

Besöksadress

Brunkebergs Torg 11
None

Postadress

Brunkebergs Torg 11
Stockholm, 10337

Liknande jobb


29 september 2022

22 september 2022