Delprojektledare inom kompetensutvecklingsprojektet Fenixz

Delprojektledare inom kompetensutvecklingsprojektet Fenixz

Arbetsbeskrivning

Stora förändringar i samhället drivs ofta av innovationer, nya tekniska lösningar och nya affärsmodeller som leder till förändrade konsumtionsmönster och nya sätt att organisera arbetet. Vid kriser tenderar utvecklingen att ske ännu snabbare. Den pågående Coronapandemin är ett tydligt exempel på detta, där t. ex. digitaliseringen både i företagen och i hemmen tagit ett jättekliv, e-handel och hemmakontoret har förändrat såväl köpmönster som ledarskap.
För ledare och medarbetare i små och medelstora företag krävs ständigt lärande och kompetensutveckling för att stärka sin ställning både som individer och som företag på marknader präglade av hård konkurrens, i dessa tider ökar behovet flerfaldigt.
För att möta detta behov har de 29 kommunerna, väster och öster om Vänern i Fyrbodal och Skaraborg tillsammans skapat kompetensutvecklingsprojektet Fenixz.
Fenixz med Z medfinansieras av Europeiska Socialfonden och Västra Götalandsregionen, är 2-årigt och riktar sig till anställda i privata företag med upp till 250 anställda inom branscher som tillverkande industri, besöksnäring, handel, ”blå- och gröna-,” samt kreativa och kulturella näringar.
Z står för perspektivet den unga generationen som också kallas för ”digital natives”, som å ena sidan drabbas hårt när instegsjobben minskar till följd av nedstängning i vissa branscher, men å andra sidan besitter den digitala kunskapen som många företag efterfrågar.
Projektet vänder sig till företag som vill och kan vara med och bidra till den kompetensomställning som är nödvändig för en hållbar framtid. Projektet erbjuder kostnadsfria behovsanalyser och kompetensutvecklingsinsatser för företagens ledare och medarbetare.
Arbetsinnehåll
Projekt Fenixz är omfattande både ur ett geografiskt perspektiv och sett till antalet aktörer och deltagare som förväntas engageras under projekttiden. Du kommer att vara en av medarbetarna i en projektgrupp. Projektet leds ifrån Fyrbodals kommunalförbund som är projektägare.
Projektets logik baseras på resultatbaserad projektledning, (RBM) med ett agilt förhållningssätt. Det innebär bland annat fokus på att göra rätt saker och att vara lyhörd för förändrade förutsättningar som kräver anpassning/förändring i projektets aktiviteter (kompetensinsatser) för att säkerställa leveransen av förväntade resultat och effekter på kort och lång sikt.
Projektet arbetar genom redan etablerade strukturer i innovationssystemet. Lärande under projektperioden tas emot i de strukturerna och ligger till grund för fortsatt utveckling genom dem. Likaså blir arbetssätt med mera en del av det befintliga innovationssystemet.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter är att:
Projektens mål uppfylls
Samverka med relevanta aktörer och organisationer
Ansvara för att ta fram upphandlingsunderlag för utbildningsinnehåll och medverka i upphandlingsprocessen
Strategisk kontakt med upphandlade utbildningsaktörer
Ansvara för den strategiska kontakten med reguljära utbildningsystemet och valideringsaktörer
Delaktig i kommunikation i/från projektet
Utveckla tillsammans med projektledaren kriterier för urval av företag/individer som ska erbjudas fördjupad behovsanalys inom tillverkande industri och besöksnäring
Ansvara för att effektindikatorerna och de horisontella kriterierna inkluderas samt följs upp och löpande utvärderas i samtliga delar i projektet
Ansvara för sammanställning av utvärdering av resultat kopplade till projektmål
Ansvara för avvikelsehanteringslogg

Kompetenskrav
För uppdraget relevant högskoleexamen eller motsvarande
Erfarenhet från administration av EU-finansierade projekt
Kunskap om Lagen om Offentlig upphandling
Dokumenterad kompetens/erfarenhet inom projektledning, projektadministration och ekonomi
Relevant arbetslivserfarenhet från politiskt styrd, offentlig verksamhet
Resultatdriven
Kunskap om innovationsstödsystemets aktörer samt studie- och yrkesvägledning
Väl förtrogen med innebörden av livslångt lärande
God kunskap om kommunikation
God förmåga att kunna formulera sig övertygande i tal och skrift
God förmåga att samverka, organisera, strukturera, engagera och motivera
Förmåga att driva flera processer samtidigt
B-körkort

Meriterande
Kunskap och erfarenhet av RBM - Resultatbaserat management såväl som ett Agilt ledarskap och arbetssätt
Erfarenhet från både företagsvärlden och utbildningssektorn i Skaraborg
Kunskap om näringslivssammansättningen i de två delregionerna

Övrigt
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Fyrbodals- och Skaraborgs kommunalförbund
Fyrbodals kommunalförbund är ett av de fyra regionala kommunalförbunden i Västra Götalands län. Skaraborgs kommunalförbund är projektpartner och båda kommunalförbunden samverkar i projektet. Kommunalförbunden är en samarbetsorganisation för 29 kommuner och har i uppgift att arbeta för en sammanhållen, enkel och mer rationell hantering av de mellankommunala frågorna. Delprojektledaren kommer att vara placerad i Skövde, Skaraborgs Kommunalförbund.
Ansökan
Ansökan senast 2021-09-30 via e-post: kansli@fyrbodal.se. Intervjuer kommer att genomföras löpande allt eftersom ansökningar kommer in.
Anställningsform
Projektanställning tom 31 december 2022.
Anställningens omfattning
50 %
Tillträde
2021-10-01
Placeringsort
Skövde, Skaraborgs kommunalförbund

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Skaraborgs kommunalförbund
  • 1 plats
  • 6 månader eller längre
  • Deltid
  • Fast månads- vecko- eller timlön
  • Publicerat: 23 september 2021
  • Ansök senast: 30 september 2021

Liknande jobb


Global LMS Administratör

Global LMS Administratör

22 oktober 2021

Utbildningssamordnare

Utbildningssamordnare

21 oktober 2021

Training & Certification Coordinator

Training & Certification Coordinator

20 oktober 2021