Digital pedagog med erfarenhet att anpassa material för olika målgrupper

Digital pedagog med erfarenhet att anpassa material för olika målgrupper

Arbetsbeskrivning

Forum för levande historia söker:
Digital pedagog med erfarenhet att anpassa material för olika målgrupper
Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, samt att sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde.
Med både beprövade och innovativa arbetssätt inom pedagogik och kultur i form av seminarier, föreläsningar, workshoppar, konstprojekt, utställningar med mera strävar vi efter att bidra till att skapa reflektion, dialog och lärande om historia och nutid.
Vårt kontor och vår publika lokal finns i Gamla stan, Stockholm men verksamheten bedrivs i hela landet.
Vi söker nu en pedagog på heltid för en tillfällig anställning t.o.m. 2021-01-31.
Tjänsten är placerad på avdelningen för program och produktion som har nio anställda.
Om tjänsten
Nu söker vi en erfaren pedagog som ska arbeta med att nå nya målgrupper inom utbildningssektorn. Insatsen riktar sig till utbildning inom olika skolformer som till exempel gymnasium, vuxenutbildning inklusive sfi, folkhögskolor, särskolan och andra utbildningsformer.
Arbetet ska särskilt bidra till att bygga nya relationer med skolformer som i dag i mindre utsträckning använder Forum för levande historias resurser. I arbetet ska befintligt material anpassas för att bättre passa målgruppernas behov då förutsättningar och förkunskaper hos målgrupperna ser olika ut.
Exempel på arbetsuppgifter:
Anpassa och utveckla digitala material för att passa olika skolformer och kurser
Leda vissa utbildningspass på fortbildningar för lärare
Genomföra uppsökande arbete och testa material genom målguppsdialog
Skriva texter på lättläst svenska

Arbetstiden är i huvudsak dagtid måndag - fredag.
Den vi söker
Vi söker dig som har lärarutbildning och helst har behörighet att undervisa i historia eller annan för uppdraget relevant pedagogisk utbildning.
Du har minst 5 års erfarenhet av att arbeta som pedagog eller med utveckling av läromedel.
Du har god kännedom om hur den svenska skolan och utbildningssektorn styrs genom till exempel läroplaner och kursplaner.
Du är van vid att utveckla digitala material anpassade för olika skolformer.
Du är en person med många idéer och metoder och har erfarenhet av att utveckla och anpassa pedagogiska material för lärande och kan omsätta dessa i praktiken med fokus på elever som läser kortare kurser i till exempel historia.
Du är trygg i din yrkesroll och trivs med att leda samtal och diskussioner.
Den vi söker behöver ha en hög samarbetsförmåga men också ett stort eget driv och initiativförmåga. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i flerspråkiga klassrum och kan skriva lättläst svenska. Det är meriterande om du har erfarenhet av att undervisa vuxna elever.
Det är meriterade om du har arbetat med frågor som relaterar till myndighetens uppdrag att stärka arbetet för demokrati och motverka antisemitism, antiziganism och andra former av rasism med utgångspunkt i Förintelsens historia samt har erfarenhet av arbete i olika skolformer.
Forum för levande historia strävar efter en jämn könsfördelning och vill ta tillvara de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Eftersom vi är en liten organisation kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet, framförallt på att förmågan att samarbeta. Vi förutsätter att du delar våra värderingar kring demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter.
Tillträde
Tillträde snarast efter överenskommelse. Tjänsten är en allmän visstidsanställning t.o.m. 2021- 01- 31.
Ansökan
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till [email protected] senast den 10 juli 2020. Ange diarienummer 2020/112 i ansökan.
Eventuella frågor besvaras av Erika Aronowitsch, avdelningschef program och produktion, 08-723 87 54, [email protected]

Sammanfattning

Besöksadress

Stora Nygatan 10-12
None

Postadress

Box 2123
STOCKHOLM, 10313

Liknande jobb


24 juli 2020

Pedagog

Pedagog

9 juni 2020

Muséet, barnverksamhet

18 november 2010

Vik museipedagog

6 augusti 2010