Distrikts-diabetessköterska VC Kvarnsveden

Arbetsbeskrivning

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.

Arbetsbeskrivning

Primärvården i Dalarna är indelad i fem områden. Mellersta området består av kommunerna Borlänge, Gagnef och Säter.
I upptagningsområdet bor ca 68 000 invånare och i Borlänge ca 50000. Vårdcentral Kvarnsveden är en av tre offentligt drivna vårdcentraler i Borlänge. Vi har ca 11200 listade patienter och ett 40-tal medarbetare.
Vi förbereder nu för öppnandet av primärvårdens första kliniska utbildningsenhet. I nya lokaler på vårdcentralen kommer studenter från många olika vårdutbildningar att göra sin VFU, med tonvikt på interprofessionellt lärande/teamarbete. Merparten av studenterna kommer från Läkarprogrammet vid Örebro Universitet.

Vi söker nu en distriktsköterska/sjuksköterska med erfarenhet av diabetesvård, för placering på VC Kvarnsveden.

Uppdraget för Primärvården i Dalarna är formulerat i överenskommelsen med Hälsovalsenheten.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av råd, stöd och medicinsk vägledning till våra diabetespatienter. Vi arbetar nu med omfördelning av arbetsuppgifter i diabetesvården, vilket innebär att rollen som diabetessjuksköterska blir än mer central och viktig. Detta ställer krav på god kunskap inom diagnosområdet samt förmåga att fatta beslut.
Samarbete och interaktion med vårdcentralens övriga yrkesprofessioner, liksom med studenterna är en viktig del av arbetet.
Del av tjänstgöringen är förlagd till övrig verksamhet på vårdcentralen. Arbetsuppgifterna präglas till stor del av förstabedömningar. Sjukvårdsrådgivning via telefonen är en prioriterad uppgift liksom mottagningsarbete med bedömning och behandling. Vi arbetar med tydlig resurs- och produktionsplanering för att matcha efterfrågan.

Du är distriktsköterska alt sjuksköterska med diabeteskompetens. Erfarenhet från primärvård eller annan bred verksamhet ses som meriterande. Erfarenhet från, eller intresse för lärande, pedagogik, handledning samt tvärprofessionell teamsamverkan ses som meriterande med tanke på vår nya utbildningsenhet.

Verksamheten är genom Hälsoval konkurrensutsatt vilket innebär att vi fäster mycket stor vikt till din förmåga att arbeta effektivt och kundorienterat i verksamhetens alla delar. Din förmåga att hantera både kvantitet och kvalitet är betydelsefull.

Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Kontaktpersoner på detta företaget

Karin Stikå Mjöberg
0250-49 34 30
Pia Ohlsson
023-49 02 08
Mona Månsson

Elisabeth Grop Gyllenhak
0250-49 34 90
Kerstin Erlandsson
023-79 20 48
Margaretha Nordman
023-49 08 50
Eva Törnqvist

Karin Arvidsson
0250-493250
Helena Bevring
0250-493250
Margareta Nordman/Elisabet Norgren
023-49 08 50

Sammanfattning

  • Arbetsplats: Landstinget Dalarna
  • 2 platser
  • Tillsvidare
  • Heltid
  • Månadslön
  • Heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Tillsvidare
  • Publicerat: 21 november 2016

Besöksadress

Personalenheten 79182 FALUN
None

Liknande jobb